Animacja ruchu na skrzyżowaniu z pasem włączania

HOME, WERSJA SWF, Plik swf można odtwarzać w Edge,Firefox,..