Pas ruchu oznakowany i nioznakowany
(każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych)

HOME