WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikFAŁSZYWE STEREOTYPY W RUCHU DROGOWYMFunkcjonują w społeczeństwie fałszywe stereotypy w nazewnictwie, o zachowaniach w różnych sytuacjach ruchu drogowego.
Gdy stereotypy są zgodne z przepisami - nie ma problemu.
Gdy są niezgodne z przepisami, logiką (np. część prawdy) - mogą tworzyć realne zagrożenie w ruchu drogowym.
Dlatego warto je poznawać i stopniowo zwalczać u siebie i wszystkich zainteresowanych.
Zwłaszcza ludzie związani ze szkoleniem, egzaminowaniem, eksperci, politycy, media powinni używać słów i przepisów dokładnie.
Natężenie obecnego ruchu wyklucza nieścisłości.I. Dowolność zajmowania pasa ruchu po skręceniu na skrzyżowaniu przy "posiadanym pierwszeństwie"

Taka możliwość jest jedynie przy niewyznaczonych torach ruchu i przy braku innych uczestników ruchu drogowego.
Przy obecności innych pojazdów mamy obowiązek współpracować z nimi, zachować się bezkolizyjnie (art.3 PoRD o nieutrudnianiu, o nie blokowaniu możliwości ruchu innym), zachować szczególną ostrożność, zachować ograniczone zaufanie wobec przeróżnych interpretacji i znajomości przepisów.
W szczególności np. jadąc w prawo mamy obowiązek zajmowania prawego pasa przy zajmowanym lewym pasie przez pojazd z kierunku przeciwnego.
Podobnie jadąc w lewo mamy obowiązek zachować się bezkolizyjnie czyli zajmować lewy pas a w drugim etapie stopniowo dochodzić do ruchu możliwie blisko prawej krawędzi jezdni.
Czyli zasady ustępowania pierwszeństwa powinniśmy stosować dopiero przy braku możliwości ruchu bezkolizyjnego.

II. Pierwszeństwo pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych od 1.06.2021.

Takie używanie słów powoduje bezpośrednie zabijanie pieszego!!!
Statystyka ukazuje 30% wzrost ilości ofiar śmiertelnych po wprowadzeniu tego przepisu!
A dodatkowo wszystkie zdarzenia zostały uznane za winę kierowcy!?
Nie było wejść pieszych zza niewidocznej przeszkody na przejściu (zza samochodu też), nie było wejść pieszych pod jadący pojazd - czyn zabroniony art.14.1 !!
A można było w ustawie innych słów i innego sformułowania. Co oznacza pierwszeństwo przepisy bezpośrednio nie określają - na pewno NIE jest to wchodzenie pod jadący pojazd! - czyn zabroniony art.14 PoRD, na pewno pozostaje obowiązek zachowania szczególnej ostrożności dla pieszego i kierującego, obowiązek zmniejszania prędkości celem nie narażenia na niebezpieczeństwo pieszego będącego i zbliżającego się do przejścia.
Jak te słowa są rozumiane przez pieszego każdy codziennie obserwuje. Piesi wchodzą, wjeżdżają na przejścia nawet o wielu pasach bez rozglądania, wchodzą zza niewidocznych przeszkód, bezpośrednio za przejeżdżającym pojazdem pod jadacy pojazd.
A są ludzie mówiący nawet o "bezwzględnym pierwszeństwie pieszego" - takie słowa bezpośrednio zabijają!!!
Wyliczenia: https://dailydriver.pl/porady/technika-jazdy/ogromny-wzrost-liczby-wypadkow-i-zabitych-na-przejsciach-dla-pieszych/ , a tam cytuję: "Wypadki na przejściach: styczeń-maj
  2021 2022 zmiana
liczba wypadków 732 1010 38%
liczba zabitych 45 60 33%
liczba rannych 707 982 39%

Warto zauważyć, że wzrost liczby ofiar na pasach wynosi ponad 30%! I to w zasadzie pod każdym względem."

III. Ustalanie pierwszeństwa przed wjechaniem na skrzyżowanie.

Dobra zasada ale pamiętać trzeba, że to ustalenie może się dynamicznie zmieniać wraz z pojawiającym się lub nie miejscem na skrzyżowaniu, za skrzyżowaniem.
Zmiana może powstać przy różnych zachowaniach współuczestników ruchu - zbliża się, stoi. Wobec tych zmian ale również "nietypowych kulturalnych zachowaniach" kolejność przejazdu i ustępowanie pierwszeństwa mogą się dynamicznie zmieniać - to nie może nas zaskoczyć.
Zasady ustępowania pierwszeństwa dotyczą dynamicznym sytuacjom w ruchu (zbliżającemu się) a nie koniecznie statycznym.

IV. Pojęcie pasa ruchu, zmiany pasa ruchu nieoznakowanego, stosowanie kierunkowskazu.

Graficzna interpretacja pasa ruchu
O zasadach używania kierunkowskazów

Z przepisów: "7) pas ruchukażdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;"
Kluczowe jest rozumienie zmiany pasa nieoznakowanego.
Każdy pojazd w ruchu drogowym porusza się pasem nieoznakowanym w różnej odległości od prawej krawędzi jezdni i o szerokości wystarczającej do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych.
Te pasy prowadzone są wzdłuż jezdni, te pasy na siebie nachodzą a ilość ich jest związana z ilością pojazdów (każdy z podłużnych).
W tej sytuacji każde zbliżanie lub oddalanie od krawędzi jezdni jest zmianą pasa ruchu nieoznakowanego.
Wymaga sprawdzania możliwości i w zależności od sytuacji pokazywania (lub nie = zawczasu i wyraźnie) kierunkowskazem zamiarów.
Nie jest to mój wymysł - tak byłem uczony 50 lat temu na Politechnice Krakowskiej i Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile. Takie podejście do spraw daje maksimum bezpieczeństwa w tych miejscach. Zachęcam do stosowania.
Na pewno nie można wyznaczać pasów nieoznakowanych w poprzek jezdni jak to czyni się z oznakowanymi.
Przy  określaniu pasa nieoznakowanego zgodnej z definicją (każdy z podłużnych) -  nie ma problemów ze stosowaniem kierunkowskazów:
Przy wyłączaniu się z ruchu i zbliżaniu do prawej krawędzi jezdni - sprawdzenie możliwości i prawy kierunkowskaz.
Przy włączaniu się do ruchu i oddalaniu się od prawej krawędzi jezdni - sprawdzanie możliwości i lewy kierunkowskaz.

V. Wiara, że dokładne stosowanie przepisów daje bezpieczeństwo.

W przepisach ruchu drogowego jest wiele błędów, braków, niedorzecznych zapisów.
Na ich podstawie dużo spraw można sprowadzać do absurdu. Tak nie można w XXI wieku!
Stąd kurczowe i chorobliwe wręcz czepianie się litery prawa prowadzi do zagubienia podstaw bezpieczeństwa, zagubienia istoty spraw. Ta dokładność jest potrzebna urzędnikom na stanowiskach - w życiu bywa nieporozumieniem.

VI. Wiara, że dokładne stosowanie zapisów "czerwonej księgi" jest szczytem bezpieczeństwa.

Nic bardziej mylnego. Tu treść:
"http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002311" - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r).
To ok. 400 stronicowa księga zawierająca szczegóły przy zagubieniu podstaw bezpieczeństwa.
Od tego czasu w przepisach i w praktyce światowej dużo się zmieniło.
Każda próba poprawy bezpieczeństwa kończy się słowami: zgodne z przepisami!
Z tego wynika smutny wniosek, że urzędnicy i inni decydenci mogą nawet zabijać - byle zgodnie z przepisami!

VII. Przekonywanie społeczeństwa, że prędkość, że alkohol są głównymi powodami wypadków i kolizji.

W ten sposób pomija się wpływ infrastruktury na przebieg zdarzenia, wpływ zachowania tego "na pierwszeństwie".
W ten sposób promuje się rozwiązania komunikacyjne najgorsze z możliwych, niezgodne z interesem społecznym i państwowym.
Zwycięża filozofia BRD oparta na szykanowaniu, blokowaniu, utrudnianiu ruchu.
Wprowadzanie chaosu zamiast organizowania i umożliwiania ruchu uważa się za szczyt BRD!
Ten kierunek działań ma ciekawe poparcie wśród krajowych i zagranicznych instytucji i polityków.

VIII. Przekonywanie społeczeństwa, że kierowca i jego pojazd są źródłem wszelkiego zła.

Temu służą świadome i nieświadome programy TV, w których pokazuje się tylko negatywne zachowania kierowców na drodze.
Brak jest dogłębnej analizy przyczyn tragedii, przyczyn agresji, przyczyn głupoty.
Wpływ infrastruktury na powstawanie i skutki wypadków czy też kolizji jest całkowicie pomijany!
Zamiast systemu współpracy i współdziałania mamy stan wojny góra-dół...Hyundai

STREFA KURSANTA :

  Zestaw ćwiczeń dla kandydatów na kierowców, Arkusz przebiegu egzaminu praktycznego,
  Nieoznakowany pas ruchu, Uczestnik ruchu drogowego, Pojazd w ruchu drogowym,
  Znaki drogowe zabierające pierwszeństwo, Znaki drogowe "dające" pierwszeństwo,

  EGZAMIN PAŃSTWOWY kat.B - wyciągi z przepisów dotyczące egzaminu;

  Nowe zasady egzaminowania - prawo jazdy kat.B

  PLAC MANEWROWY - zasady i kryteria egzaminu na placu manewrowym.

  Animacja zadań na placu, instruktaż jazdy po łuku na placu manewrowym.

Toyota - sterowanie, pod pokrywą silnika,   Toyota Yaris 6-stopniowa
HYUNDAI i20 - Pod pokrywą silnika Hyundai


MOJE ANALIZY I PREZENTACJE:

 PRĘDKOŚĆ - jej wpływ na drogę zatrzymania wg stanu nawierzchni i czasu reakcji.
 HAMOWANIE - prezentacja wpływu prędkości, stanu nawierzchni, czasu reakcji na proces hamowania i zatrzymania się; strefy zagrożenia; strefy widoczności; kalkulacja prędkości wobec zagrożeń, w zakrętach;
 WYPRZEDZANIE - niezbędna widoczność, zagrożenia, czas i droga wyprzedzania.

 O ustępowaniu pierwszeństwa a korzystaniu z pierwszeństwie przejazdu, przejścia,
 O bezpiecznej organizacji ruchu drogowego,
 O sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym,

 O zasadach ruchu na skrzyżowaniach dróg i zasadach postępowania,
 O bezpieczeństwie na przejściach dla pieszych,
 O zagrożeniach w ruchu drogowym,
 O bezpiecznej infrastrukturze komunikacyjnej w Niemczech a sytuacja w Polsce,

UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.07.2024
WITAJ
3084017TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 23.07.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 38


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.