WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikNIEZALEŻNE STUDIUM:
AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
WADOWICE


FATALNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY MIASTA

jest przyczyną ciągłych utrudnień ruchu, korków nie tylko dla mieszkańców miasta, powiatu, turystów, pielgrzymów ale też dla przejeżdżających tranzytem drogą krajową nr 28 (Zator-Zakopane) i nr 52 (Bielsko Biała - Kraków).
Wszystko to można codziennie obserwować, doświadczać  lub zobaczyć w mapach Google albo Mapa_Polski-Traffic, korki w Wadowicach.

Główne przyczyny to:
1. Poprowadzenie "obwodnicą" dwóch dróg krajowych jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu w przeciwnym kierunku na odcinku ok. 2 km z licznymi skrzyżowaniami, przejściami dla pieszych i dwoma skrzyżowaniami o ruchu okrężnym w bezpośredniej bliskości torów kolejowych. To kardynalny błąd do pilnego naprawiania.
2. Brak zapasowych dróg dla dróg krajowych - błąd strategiczny. Każda kolizja, wypadek, awaria pojazdu, pożar obiektu przy drodze itp blokuje całe miasto powodując potencjalne zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców.
Czy sztab kryzysowy ma plany ewakuacji i normalnego życia dla mieszkańców w takich sytuacjach? (nie wiem).
3. Dużo ulic bez przejazdu tzw "ślepych", nawet w sytuacjach ekstremalnie kryzysowych brak możliwości przejazdu!
4. Skrzyżowania w bezpośredniej bliskości torowisk kolejowych blokują ruch drogowy (dobrze, że ten ruch kolejowy jest znacznie mniejszy niż dawniej).
5. Skrzyżowania w stylu maksymalnego utrudniania i blokowania ruchu źle świadczą o ich organizatorach.

O organizowaniu bezpiecznych skrzyżowań


KOSZTY SPOŁECZNE obecnego stanu rzeczy:

z kalkulatora Zakładam średnio dzienne 4 godzinne korkowanie miasta na odcinku średnio 4 km ze zmniejszeniem prędkości pojazdów do 8 km/h.
Powoduje to skutki średnio dla 1600 pojazdów dziennie.
Straty społeczne dzienne ok. 30 000 PLN, miesięczne ok. 900 000 PLN, roczne ok. 11 000 000 PLN !
Kalkulator wyliczania kosztów społecznych blokowania ruchu drogowego
W tym świetle oraz przy braku decyzji o budowie BDI, podejmowanie innych wątpliwych inwestycji w mieście jest nieporozumieniem.
GENERALNE ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW


- to budowa nowej obwodnicy dla DK nr 28 wzdłuż koryta rzeki Skawy (nurt stabilizowany przez Zaporę w Świnnej Porębie) z węzłem drogowym (drugi poziom) na przecięciu z DK nr 52 i przejazdem kolejowym (lub inne rozwiązania).
Moja propozycja nowego przebiegu DK nr 28 to: Szkic propozycji w formacie pdf
KOSZT SPOŁECZNY - to 6 km drogi dwukierunkowej poza obszarem zamieszkałym:

ZYSK SPOŁECZNY dla mieszkańców Wadowic, powiatu wadowickiego i jadących tą drogą to:
- ominięcie 2 km obwodnicy wspólnej z DK nr 52,
- ominięcie 23 skrzyżowań,
- ominięcie 2 skrzyżowań o ruchu okrężnym,
- ominięcie 5 skrzyżowań z ustępowaniem pierwszeństwa,
- ominięcie 20 przejść dla pieszych o ruchu niekierowanym,
- ominięcie przejazdu kolejowego,
- likwidacja korków w mieście - oszczędność dla społeczeństwa = 30 000 PLN/ dzień,
- poprawa ekologii - obniżenie zawartości szkodliwych spalin pojazdów stojących w korkach, wolno toczących się, ciągle hamujących i ruszających = zdrowotnie bezcenna dla każdego mieszkańca i kierującego = 30 000 PLN/ dzień,
- skrócenie czasu przejazdu o średnio ok. 0,5 godziny/pojazd, a to oszczędność dla społeczeństwa = 30 000 PLN/ dzień.
Czyli razem szacunkowy dzienny zysk społeczny w okolicach 90 000 PLN  !
Przy tej propozycji przebieg DK nr 52 może pozostać bez zmian i niektóre niezbędne zmiany prezentowane poniżej nie muszą być realizowane (zależnie od terminów możliwych realizacji).Tu schemat układu komunikacyjnego miasta Wadowice:

mapka-rys

Zaznaczyłem miejsca, które są szczególnie "korkotwórcze" oprócz obwodnicy:

A - Dojazd ul. Putka do ronda

- wystarczy zlikwidować wymalowany obszar wyłączony z ruchu na prawym pasie a umożliwi to jazdę w prawo (dlaczego tam nie ma pasa do ruchu w prawo poza rondem ?!). Zagrożeniem ruchu na tym rondzie są też potężne tablice zasłaniające widoczność pojazdu w ruchu okrężnym na wysokości 90-130 cm. Jadące pojazdy w prawo z każdej strony powinny mieć dodatkowy pas do ruchu w prawo poza rondem. Tam jest miejsce, tak się czyni w wielu miastach Polski i zagranicą.

B - Skrzyżowanie ul. Putka z ul. Zegadłowicza i ul. Zieloną

- wymaga pilnej przebudowy. Dlaczego tak się dzieje?, że poprzednie rozwiązanie było lepsze od aktualnego? - Tam potrzebne jest albo przebudowa całego skrzyżowania albo przynajmniej poszerzenie prawego pasa wyjazdu z ul. Putka do dwóch pasów umożliwiając osobną jazdę w lewo od możliwej jazdy w prawo i na wprost. Promienie torów ruchu pojazdów jadących w stronę Suchej Beskidzkiej winny uwzględniać ruch pojazdów długich, pojazdów z przyczepami, ciągników siodłowych z naczepami. Obecne rozwiązanie stanowi zagrożenie w ruchu - części pojazdów, koła pojazdów wjeżdżają na krawężniki, chodniki zgodnie z zasadami kinematyki.
Aktualnie jadąc w lewo DK nr 28 należy:
1. Ustąpić pierwszeństwa pieszym na przejściu o ruchu niekierowanym;
2. Wykonać unieruchomienie przed linią obowiązkowego zatrzymania (STOP);
3. Ustąpić pierwszeństwa zbliżającym się kierującym ul. Fatimską z prawej strony;
4. Ustąpić pierwszeństwa zbliżającym się kierującym ul. Zieloną z przeciwnej strony a ONI wyjeżdżają ze strefy zamieszkania i mają znak STOP przy wyjeździe !!!
5. Ustąpić pierwszeństwa zbliżającym się kierującym ul. Zegadłowicza z lewej strony, którzy mogą zatrzymywać się przy ustępowaniu pierwszeństwa pieszym na przejściu, mogą jechać prosto, w prawo, w lewo.
6. Ustąpić pierwszeństwa pieszym na przejściu z betonowymi wyspami przed i za przejściem - 90% niezgodność zachowań z przepisami!
7. Poprowadzić pojazd takim torem (skręt o 90 stopni) aby nie najeżdżać na wysepki, krawężniki, chodniki i z taką prędkością aby nie wpaść w poślizg przy odwrotnej przechyłce łuku.
TAK ZORGANIZOWANY RUCH JEST REKORDEM ŚWIATA W DEZORGANIZACJI !!!
Tam przebieg DK nr 28 winien być prowadzony z pierwszeństwem przejazdu po łuku z przechyłką umożliwiającą jazdę z prędkością 50 km/h. Wtedy ul.Fatimska i ul.Zielona powinny być podporządkowane z wjazdem prostopadłym do łuku drogi z pierwszeństwem na podwyższeniu ok. 75cm. To nie może być jeden poziom ze znakami "łamane pierwszeństwo" !!
Tutaj

C - RYNEK - Plac Jana Pawła II

- jest ciągle zakorkowany. Utrudnia się ruch wszystkim mieszkańcom, turystom. UTRUDNIA SIĘ RUCH POJAZDOM UPRZYWILEJOWANYM W AKCJI RATOWANIA ŻYCIA - niepotrzebne skierowanie ruchu w pobliże SOR i szpitala. Pojazdy jadąc prosto, zamiast przejechać 20 m zmuszone są do jazdy 120 m w dużym ruchu innych pojazdów i pieszych tworząc zbędne zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Tam należy przywrócić ruch dwukierunkowy wraz z sygnalizacją świetlną na przejściu dla pieszych sterowaną przyciskiem przez pieszego. Kąty zwrotu na obecnym łuku należy zmienić z 90 na 45 stopni. Planowaną rewitalizację ul. Lwowskiej uważam za poważny błąd systemowy - tam instytucji obsługujących mieszkańców powiatu jest chyba więcej jak mieszkańców tego miejsca. Gdzie tu interes ogólnospołeczny miasta powiatowego?

D - Rondo na ul. Wojska Polskiego

- jest powodem korków po Tomice i Radoczę!
Rozwiązaniem połowicznym może być przynajmniej drugi pas na ul. Wojska Polskiego z poprowadzeniem ruchu w prawo poza rondem.
Miejsce na dodatkowy pas ruchu


INNE NIEBEZPIECZNE MIEJSCA I SYTUACJE:
E - Skrzyżowanie ul. Zegadłowicza z ul. Niwy

- zagrożenie w ruchu polega na przesunięciu osi dróg podporządkowanych w lewo. Taka organizacja ruchu winna być zabroniona. Są lepsze rozwiązania. Coraz większe natężenie ruchu z ul. Niwy, przy dużym ruchu drogą krajową nr 28, jest mocno utrudnione, jest powodem wypadków i kolizji - brak widoczności, brak miejsca na rozbudowę - stąd wniosek o zastosowanie tu sygnalizacji świetlnej sterowanej pętlami indukcyjnymi z bezkolizyjnym skręcaniem z ul. Niwy w lewo do miasta.

F - Skrzyżowanie ul. Zegadłowicza, ul. Polną, ul. Bałysa

- znów osie dróg podporządkowanych przesunięte w lewo - niebezpieczne rozwiązanie wymaga przebudowy.

G - progi na ul. Niwy

- w tej sprawie wystosowałem pismo do Burmistrza :
doBurmistrza-progi.pdf i otrzymana odpowiedź: Tutaj
Informuję, że zgodność rozwiązań z ustawą nr 220 nie jest szczytem dbałości o bezpieczeństwo ruchu drogowego!
Petycja do Rady Powiatu Wadowice w sprawie progów wyspowych na ul. Niwy - email z dnia 13.03.2019:
Petycja do Rady Powiatu Wadowice i odpowiedź: TU scan,uchwała,uzasadnienie
i negatywna opinia Urzędu Powiatowego TU scan, z której wynika, że to montaż progów wyspowych całkowicie wyeliminował zdarzenia w tym miejscu.
Moja ocena:W tym miejscu występują dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo, drugi w prawo.
Niebezpieczeństwo dla jadących od strony Zawadki to zmniejszający się promień łuku - a to może zaskoczyć, a to może spowodować ruch obronny kierownicą lub hamulcem prowadząc do poślizgu i wypadnięcia z zakrętu.
Niebezpieczeństwo dla jadących od strony ul.Zegadłowicza to mulda ujemna naruszająca siłę odśrodkową pojazdu wchodzącego w zakręt - a to może zaskoczyć, a to może spowodować ruch obronny kierownicą lub hamulcem prowadząc do poślizgu i wypadnięcia z zakrętu.
Oczywiście, że prędkość w tych warunkach ma znaczenie, ale prędkość wjeżdżania w zakręt a nie prędkość opuszczania zakrętów.
Wiem, że takie niebezpieczne zakręty w miastach w Polsce nie muszą być znakowane, nie muszą być prawidłowo projektowane i wykonywane :( ... Za wszystko płaci społeczeństwo.

H - Zawężenie jezdni na łuku drogi wyjazdu z ronda na ul. Niwy

z 600 cm do 490 cm
- pismo do burmistrza w tej sprawie: doBurmistrza-uskok.pdf i odpowiedź: Tutaj

I - Projekt modernizacji ul. Góralskiej

Przedstawiony projekt na zebraniu wiejskim w dniu 25.04.2019 zakłada zmniejszoną szerokość jezdni aktualnego połączenia z drogą powiatową (pośród pól i łąk) do 3,5m z równoczesnym wykonaniem nowego połączenia o szerokości 5m z ul. Kasztanową (zamieszkałego osiedla mieszkaniowego).
W ten sposób próbuje się wprowadzić ruch tranzytowy od strony Zawadki centralnie w osiedle mieszkaniowe!

J - Niewykorzystane możliwości prowadzenia ruchu drogowego w drugim poziomie.

Stan rzeki Skawy jest bardzo niski - umożliwia przekraczanie "w bród" a korki w Wadowicach sięgają 3 km w każdą stronę.
Dodatkowo stan rzeki w tym miejscu jest regulowany pobliską zaporą w Świnnej Porębie.

Tu, możliwość poprowadzenia dwujezdniowej drogi pod wiaduktem wykorzystano tylko dla wąskiej ulicy Granicznej:To nie wszystko. Mogę dokonać analizy aktualnych i planowanych inwestycji infrastruktury drogowej ...O mnie;
Kalkulatory ruchu drogowego


UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)
W innych tematach: dnia 22.02.2020

Solar powietrzny czyli jak wykorzystać darmową energię Słońca w domu.

Aktualizacja:
7.06.2024
WITAJ
3073016TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 25.06.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 32


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.