WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikObowiązujace przepisy pieszego i kierowcy przy przejściu dla pieszych
bezpieczne zachowanie pieszego, bezpieczne zachowanie kierowcy
projektowanie bezpiecznej organizacji ruchu


Z art. 2 Ustawy "Prawo o ruchu drogowym" :
"Jezdnia część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni;"
"Przejście dla pieszych powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;"
"Chodnik część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych;"
"Pobocze część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierz-chem lub pędzenia zwierząt;"

Chodnik to część drogi oddzielona od jezdni i przejścia dla pieszych krawężnikiem ...

Zbliżając się do przejścia dla pieszych jako kierowcy :
Zbliżając się do przejścia dla pieszych jako piesi :
Sytuacje prawne:
1. PIESZY ZBLIŻA SIĘ DO PRZEJŚCIA
- będzie obserwował możliwości przejścia, oceni sytuację i
- pieszy wchodzi na przejście,(Uwaga: od 1.06.2021 ma pierwszeństwo)
- pieszy zatrzymuje się na chodniku.
2. PIESZY JEST NA PRZEJŚCIU
Pieszy jest na przejściu gdy jest już tam fizycznie (już jeden paluszek dotyka przejścia), jak również wtedy gdy bezpośrednio wchodzi lub wbiega! na nie.

 - kierujacy ustępuje mu pierwszeństwa, czyli tak działa aby nie spowodować u niego:

- zwolnienia, 

- przyspieszenia kroku, 

- zatrzymania się.

3. PIESZY STOI NA CHODNIKU PRZY PRZEJŚCIU
- oczekuje na możliwość przejścia za przejeżdżającym pojazdem (pojazdami).
- oczekuje na zmianę sygnalizacji świetlnej lub zezwolenie osoby kierującej ruchem.

W polskich przepisach pieszy może oczekiwać przy przejściu na możliwość przejścia.
Pieszy przechodząc za przejeżdżającym pojazdem uzyskuje naturalne 100 % bezpieczeństwo.
Dla takich zachowań pobudowano infrastrukurę drogową związaną z przejściami (np przejścia bez sygnalizacji przez dwa, trzy, ... pasy ruchu, torowiska ...).
Próby zmian zachowania bez zmiany infrastruktury będą kończyły się tragicznie!

Kierujący musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście przy jego sygnale zielonym.

"PRZEPUSZCZANIE" PIESZEGO

 - to nieokreślone w przepisach zachowania kierujących przed przejściem dla pieszych.
Jedni pod tym pojęciem uważają ustępowanie pierwszeństwa pieszemu na przejściu i wchodzącemu na przejście;
Inni pod tym pojęciem uważają zachęcanie stojącego pieszego na chodniku do wejścia przed pojazd.
Stąd tyle nieporozumień !

Nie ma to znaczenia, gdy jesteśmy sami na drodze.
Nie ma to znaczenia gdy wszyscy zgodnie przed przejściem podejmują zgodną decyzję i ją wykonują.

Śmiertelnie niebezpieczne "przepuszczanie" to zachęcanie stojącego pieszego na chodniku do wejścia pod inne rozpędzone pojazdy na innych pasach ruchu.
Jest to przestępstwo drogowe - określone w Kodeksie Karnym (art.173, 174).
Mechanizm uśmiercania jest znany - zachęcony pieszy bardzo często ufa, nawet dziękuje temu "kulturalnemu", nie zauważa innych niebezpieczeństw, wchodzi pod inne pojazdy i w ten sposób ginie.

WNIOSEK: Umożliwianie bezpiecznego przejścia pieszemu (pieszym) stojącym na chodniku wymaga zgodnej współpracy wszystkich zainteresowanych w tym miejscu.
Jeśli się tego nie rozumie, lub nie potrafi robić - to taka czynność zwana "przepuszczaniem" jest ZABRONIONA.

Przy braku sygnalizacji nieodpowiedzialne zachowanie pieszego, nieodpowiedzialne rozpoczęcie "przepuszczania"  w sposób niewidoczny, w sposób nieczytelny, zaskakujący kogokolwiek nie daje niezbędnego czasu na reakcję i działanie !
Prowadzi do śmiertelnego zagrożenia a takie czynności są zabronione art.3 PoRD oraz w Kodeksie Karnym https://statystyka.policja.pl/portal/st/1104/

Człowiek, pojazd ma określony czas reakcji wynoszący od 1 sekundy do ...
W tym czasie reagowania pojazdy będą jechać bez zmian 15-25 m/s, a pieszy będzie szedł 1 m/s ...
Potem rozpocznie się hamowanie zależne od kwadratu prędkości i stanu nawierzchni.
Nie potrafimy cofnąć czasu po złej decyzji.

Gdy zachęcony pieszy znajdzie się na przejściu - musimy mu wtedy nie tylko ustąpić pierwszeństwa, ale też zadbać o pełne jego bezpieczeństwo - niezależnie jak oceniamy działania innych. To jest chyba oczywiste.PRAKTYKA:


W naszym systemie, w przedstawianej sytuacji ( pojazd czarny A w sposób zaskakujący zachęca pieszego do wejścia pod inny pojazd B), winnym może zostać pojazd B lub pieszy C jako wchodzący pod zbliżający się pojazd, a niebezpieczeństwo będzie istniało nadal prowadząc do następnych wypadków.
Pomijanie w ustalaniu winy pojazdu A oraz osób w nieodpowiedzialny sposób zachęcających do tragedii jest wysoce niemoralne i społecznie szkodliwe.
Utwierdza ich w przekonaniu, że nie dotyczą ich przepisy a w szczególności art.3 o obowiązku zaniechania działań skutkujących powstaniem zagrożenia w ruchu, o obowiązku podejmowania wszelkich działań ratunkowych w powstającym zagrożeniu, że nie dotyczy ich Kodeks Karny.


Bezpieczeństwo ruchu drogowego:


Moim zdaniem:
Jedynie zgodne współdziałanie współuczestników ruchu drogowego może w obecnej sytuacji ratować bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Zgodne współdziałanie jest obowiązkiem nie tylko każdego uczestnika ruchu drogowego ale również osób na ten temat piszących, mówiących.
Ale to nie jest jedyną receptą na sukces - gdyż zawsze może się trafić osoba nieodpowiedzialna, podejmująca niewłaściwe decyzje w zaistniałej rzeczywistości.
 
Przy dużym nasileniu ruchu na wielu pasach, bezpieczeństwo pieszemu może zapewniać:
          Powinny one być zsynchronizowane z innym przejściem, skrzyżowaniem znajdującym się do 200 m;
ZAUWAŻ: Zapalane sygnały świetlne są widoczne dla wszystkich współuczestników ruchu zbliżających się do przejścia, wszyscy mają sprawiedliwą szansę, w czasie świecenia żółtego (3 s), na reakcję i stosowne działanie.
Sygnalizacja może być włączana przez pieszego i czas jej świecenia może być zgodny z czasem przejścia pieszego po przejściu.
W ten sposób zapewnia się bezpieczeństwo, ogranicza chaos bez wpływu na dotychczasową przepustowość.

Nie można liczyć, że w w/w sytuacjach wystarczy przepis ogólny !!!

Nie można w tych naszych sytuacjach próbować wprowadzać obserwowane
standardy zachodnie.
Tam nie występuje taka infrastruktura jak u nas.

Polityczne próby wprowadzania chaosu (zamiast obowiązujących przepisów) w naszych nietypowych realiach będą prowadzić i już prowadzą bezpośrednio do zwiększenia śmiertelności pieszych na przejściach.

Stąd w przedstawianej sondzie te INNE osoby (redaktorzy, politycy) i osoby nieodpowiedzialnie używające słowa "przepuszczanie".

wypadek na przejściu - animacja html5
plik swf - animacja flash - swf


Poczytaj, zastanów się ile zmian w infrastrukturze, ile zmian w mentalności ludzi trzeba dokonać w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa.
Dokonaj analizy problemu, wybierz swoją opinię a zobaczysz opinie innych współuczestników ruchu drogowego.


Z kamery policyjnej:https://wp.tv/mc1197098
Wnioski z tego zdarzenia:
Dobrze jest gdy:
1. Pieszy ma ubrane kozaczki ze zdartą podeszwą;
2. Pieszy obraca się przodem do nadjeżdżającego pojazdu, staje na czubku jednej nogi podnosząc swój środek ciężkości
- tym samym ułatwia zerwanie przyczepności co z kolei chroni kości przed złamaniem.
3. Pieszy wchodząc na przejście - obserwuje wszystkie jej pasy ruchu - ma szansę na ratunek.
4. Organizator ruchu "zadbał" o śliskość nawierzchni przejścia i miejsca lądowania.
5. Pojazd wyposażono w prawidłowy zderzak - chroniący pieszego a nie, np rury zabijające pieszego.

Śmiertelnie niebezpieczne sytuacje powstają, gdy:
1. Wyprzedza się bezpośrednio przed i na przejściach dla pieszych.
2. Omija się pojazd ustępujący pierwszeństwa pieszemu.
3. Zachęca się stojącego pieszego na chodniku do wejścia przed inne jadące pojazdy.
4. Pieszy wchodzi bezpośrednio przed jadący pojazd.
5. Pieszy wychodzi zza stojącego pojazdu nawet na przejściu.
6. Pieszy idąc nie zważa na ruch na innych pasach ruchu.
7. Organizator nie stosuje na wielopasmowych przejściach sygnalizacji świetlnej.

W Konwencji Wiedeńskiej:

Zachowanie się pieszych

"Art.20.6. 
a) Piesi zamierzający przekroczyć jezdnię mogą wejść na nią tylko przy zachowaniu szczególnej ostrożności; powinni oni korzystać z przejścia dla pieszych, jeżeli znajduje się ono w pobliżu.
b) W celu przekroczenia jezdni na przejściu dla pieszych oznaczonym jako takie lub wyznaczonym
znakami na jezdni:

i) jeżeli przejście jest wyposażone w sygnały świetlne dla pieszych, piesi są obowiązani
podporządkować się wskazaniom podawanym przez te sygnały;
ii) jeżeli przejście nie jest wyposażone w takie sygnały, a ruch pojazdów jest kierowany
sygnałami świetlnymi ruchu lub przez funkcjonariusza kierującego ruchem, piesi nie powinni
wkraczać na jezdnię dopóty, dopóki sygnał świetlny ruchu lub podawany przez funkcjonariusza
kierującego ruchem nie wskazuje, że pojazdy mają prawo przejazdu;
iii) na innych przejściach dla pieszych piesi nie powinni wchodzić na jezdnię bez uwzględnienia
odległości i szybkości zbliżających się pojazdów.


c) W celu przekroczenia jezdni w innym miejscu niż na przejściu dla pieszych, oznaczonym jako takie
lub wyznaczonym znakami na jezdni, piesi nie powinni wchodzić na jezdnię bez uprzedniego upewnienia
się, że mogą to uczynić nie zakłócając ruchu pojazdów. Piesi są obowiązani przechodzić przez jezdnię
prostopadle do jej osi.
d) Piesi, którzy już rozpoczęli przechodzenie przez jezdnię, nie powinni go przedłużać, zwalniać
kroku lub zatrzymywać się na jezdni, jeżeli to nie jest konieczne."

Zachowanie się kierujących wobec pieszych -  art.21.

Nie naruszając postanowień artykułu 7 ustępu 11. (Użytkownicy drogi powinni unikać wszelkiego zachowania, które mogłoby stanowić niebezpieczeństwo lub utrudnienie ruchu, narazić na niebezpieczeństwo osoby albo wyrządzić szkodę własności publicznej lub prywatnej.)

, artykułu 11 ustępu 9 (Pojazd nie powinien wyprzedzać innego pojazdu zbliżającego się do przejścia dla pieszych, wyznaczonego znakami na jezdni lub oznaczonego jako takie, albo pojazdu zatrzymanego bezpośrednio przed tym przejściem, lecz jechać z dostatecznie zmniejszoną szybkością umożliwiającą natychmiastowe zatrzymanie pojazdu, jeżeli pieszy znajduje się na przejściu. Żadne z postanowień niniejszego ustępu nie powinno być interpretowane jako uniemożliwiające Umawiającym się Stronom lub ich organom terenowym wprowadzenie zakazu wyprzedzania w określonej odległości od przejścia dla pieszych lub nałożenia surowszych wymagań na kierującego pojazdem, który zamierza wyprzedzać inny pojazd zatrzymany bezpośrednio przed przejściem.)

 i artykułu 13 ustępu 1 (Każdy kierujący powinien we wszystkich okolicznościach panować nad swoim pojazdem w taki sposób, aby mógł dostosować się do wymagań ostrożności i aby w każdym czasie był w stanie wykonać wszystkie konieczne manewry. Ustalając szybkość swego pojazdu, powinien on stale zwracać uwagę na istniejące okoliczności, a w szczególności rzeĽbę terenu, stan drogi, stan pojazdu i jego ładunku, warunki atmosferyczne oraz natężenie ruchu, tak aby miał możliwość zatrzymania pojazdu w granicach swojego pola widzenia do przodu, a także przed każdą przeszkodą możliwą do przewidzenia. Powinien on zmniejszyć szybkość i w razie potrzeby zatrzymać się, ilekroć wymagają tego okoliczności, a w szczególności, gdy nie ma dobrej widoczności.)

niniejszej konwencji, w razie istnienia na jezdni przejścia dla pieszych oznaczonego jako takie lub
wyznaczonego znakami na jezdni:
a) jeżeli ruch pojazdów na przejściu jest kierowany za pomocą sygnałów świetlnych ruchu lub przez funkcjonariusza kierującego ruchem, kierujący są obowiązani zatrzymać się przed przejściem, gdy sygnał zabrania jazdy, a gdy przejazd jest dozwolony, nie powinni uniemożliwiać ani utrudniać ruchu pieszym znajdującym się na przejściu i przekraczającym je w warunkach ustalonych w artykule 20 niniejszej konwencji; jeżeli kierujący zamierzają skręcić w inną drogę, przy wjeĽdzie na którą znajduje się przejście dla pieszych, powinni jechać powoli, a nawet zatrzymać się w celu umożliwienia przejścia pieszym znajdującym się już na przejściu lub wchodzącym na nie w warunkach ustalonych w artykule 20 ustępie 6 niniejszej konwencji;
b) jeżeli ruch pojazdów na tym przejściu nie jest kierowany sygnałami świetlnymi ruchu lub przez funkcjonariusza kierującego ruchem, kierujący powinni zbliżać się do tego przejścia tylko z odpowiednio zmniejszoną szybkością, aby nie narażać na niebezpieczeństwo pieszych, którzy znajdują się na przejściu lub wchodzą na nie; w razie potrzeby powinni zatrzymać się w celu przepuszczenia pieszych.
Nie naruszając postanowień artykułu 7 ustępu 1 i artykułu 13 ustępu 1 konwencji, w razie braku na jezdni przejścia dla pieszych, oznaczonego jako takie lub wyznaczonego znakami na jezdni, kierujący, którzy zamierzają skręcić na inną drogę, mogą to uczynić tylko pozostawiając możliwość przejścia nawet przez zatrzymanie się w tym celu - pieszym, którzy weszli na jezdnię tej innej drogi w warunkach ustalonych w artykule 20 ustępie 6 konwencji.

Te słowa w naszym tłumaczeniu KW:
w razie potrzeby powinni zatrzymać się w celu przepuszczenia pieszych.

W wersji angielskiej są zapisane:
( if necessary, they shall stop to allow such pedestrians to cross.)

translatica tłumaczy:
jeśli to konieczne, oni zatrzymają się by pozwolić takim pieszym przejść.

Słowa w razie potrzeby(jeśli to konieczne) oznaczają, że nie zawsze, że należy uwzględnić okoliczności.
Słowo "
przepuszczanie" w tłumaczeniu konwencji ani w naszym prawie nie jest zdefiniowane, a angielski oryginał można tłumaczyć tj wyżej jako pozwolenie na przejście pieszym znajdującym się na przejściu i bezpośrednio na nie wchodzącym.

Ja w animacji pokazuję zachęcanie pieszego STOJĄCEGO NA CHODNIKU do wejścia pod inne pojazdy. 
Jeżeli się to czyni bez zgodnej współpracy z pozostałymi uczestnikami ruchu jest to zabijanie pieszego na przejściu.

Taka czynność jest zabroniona w naszych przepisach art.3 i KK oraz w przepisach Konwencji Wiedeńskiej:

"Art.7.1. Użytkownicy drogi powinni unikać wszelkiego zachowania, które mogłoby stanowić niebezpieczeństwo lub utrudnienie ruchu, narazić na niebezpieczeństwo osoby albo wyrządzić szkodę własności publicznej lub prywatnej;"JAK W TEJ SYTUACJI - obecnie styczeń 2014 rok w Polsce - BEZPIECZNIE SIĘ ZACHOWAĆ?
Dojeżdżając do przejścia:

-  rezygnujemy z wyprzedzania przed przejściami bez sygnalizacji świetlnej;
NIE MA INNEJ  OPCJI !

- pilnie obserwujemy zachowanie wszystkich pojazdów - czy aby ktokolwiek nie rozpoczyna procedury "przepuszczania" a gdy tak się dzieje : musimy współpracować z nim i z pozostałymi uczestnikami sytuacji aby wszystko zakończyło się pomyślnie; NIE MA INNEJ  OPCJI !

- pilnie obserwujemy zachowania pieszych zbliżających się do przejścia z lewej i prawej strony, stojących przy przejściu z lewej i prawej strony - przy ruchu jakiejkolwiek osoby na przejście ustępujemy pierwszeństwa pieszym na przejściu;
NIE MA INNEJ  OPCJI !

- pilnie obserwujemy całe przejście dla pieszych - czy nie ma tam pieszego - przy stojącym pojeździe przed przejściem w pierwszej kolejności zakładamy, że ten pojazd ustępuje pierwszeństwa pieszemu, że tam będzie pieszy niewidoczny dla nas i, że będzie wychodził za niewidocznej przeszkody. Przejechać obok niego (omijanie) jest surowo zabronione. NIE MA INNEJ  OPCJI !

- jeśli chcemy umożliwić pieszemu przejście przez przejście musimy to robić w sposób czytelny we współpracy z innymi pieszymi i pojazdami na innych pasach ruchu - jeśli tego nie potrafimy lub sytuacja jest niejasna - nie wolno nam stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym!

Dochodząc do przejścia:

- nie mamy prawa wchodzenia na przejście bez uwzględnienia odległości i prędkości zbliżających się pojazdów;
- nie możemy wchodzić bezpośrednio przed jadący pojazd;
- nie możemy wychodzić zza stojącego pojazdu - nawet będąc na przejściu, jeśli nie sprawdzimy sytuacji na następnym pasie ruchu;
- nie ufamy jednemu zachęcającemu do wejścia przed pojazd;


W opracowaniu skorzystałem z treści KW zamieszczonej w:
"www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000//documents/konwencja_wiedenska.pdf">https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura- rowerowa_3000//documents/konwencja_wiedenska.pdf

Polecam moje opracowania:
 O bezpiecznych przejściach.

 Bezpieczna infrastruktura drogowa - Norymberga


Inne sondy - wypadek na skrzyżowaniu równorzędnym przy braku widoczności.

UWAGA! ZMIANY W PRZEPISACH OD 1.06.2021 :

PIESZY-PRZEJŚCIE-PRZEJAZD od 2021


UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.07.2024
WITAJ
3084009TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 23.07.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 30


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.