WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław Kwartnik
SKRZYŻOWANIE O RUCHU OKRĘŻNYM
SKRZYŻOWANIE SKANALIZOWANE

ISTOTA BEZPIECZEŃSTWA, PRZEPUSTOWOŚĆ
autor: inż.Stanisław Kwartnik dnia 28.12.2021


Temat dotyczy skrzyżowań o ruchu okrężnym (SoRO) oznaczonych znakiem C-12(ruch okrężny)
łącznie ze znakiem A-7(ustąp pierwszeństwa) zwanych potocznie "rondami"
a także innych skrzyżowań skanalizowanych i nie tylko.


Obserwuję projektowanie i wykonywanie skrzyżowań, skrzyżowań o ruchu okrężnym w najgorszych z możliwych wariantów.
Stąd ta publikacja.

Tu wyświetlam przyjazne reklamy z "Google AdSense" - dziękuję :)Z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. :
“§ 36. 1. Znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.”

ANALIZA I WNIOSKI:
Istota bezpieczeństwa na skrzyżowaniach,
to wzajemna widoczność, czytelne zachowanie i bezpieczna odległość między pojazdem zbliżającym się
drogą (jezdnią, pasem) z pierwszeństwem przejazdu
a pojazdem zbliżającym się drogą (jezdnią, pasem) podporządkowaną do przecięcia się ich torów ruchu.


1. W ruchu okrężnym punktem decydującym jest wyjazd. Wtedy następuje podjęcie decyzji przez kierującego wjeżdżającego o możliwości wjazdu - pojazd jadący w ruchu okrężnym świeci prawy kierunkowskaz i wyjeżdża pasem wyjazdowym - powstaje szansa wjazdu.
Gdy tego nie robi trzeba mu ustąpić pierwszeństwa przejazdu, czyli tak się zachować aby on istotnie nie zmienił prędkości, nie zmienił pasa bądź kierunku jazdy.
Stąd odległość między wjazdem a poprzedzającym zjazdem z ronda jest istotą bezpieczeństwa.
Proponuję, aby ta odległość była zgodna z rozwijanymi prędkościami i możliwościami zatrzymania pojazdów przed punktem kolizji czyli zgodna z ich możliwą drogą zatrzymania(Dz).

Dlaczego?
1.Pojazd zbliżający się do przecięcia torów ruchu drogą podporządkowaną musi zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak aby ustąpić pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się drogą z pierwszeństwem przejazdu. Ma to zrobić tak, aby nie spowodować u nich istotnej zmiany prędkości, zmiany pasa bądź kierunku jazdy.
Gdy ma właściwą widoczność po pierwsze zauważy czy jest konieczność ustępowania, po drugie ma możliwość dopasowania prędkości do odległości i prędkości zbliżającego się pojazdu. To pozwala w czytelny sposób ustępować pierwszeństwa. To pozwala na maksymalnie możliwą płynność ruchu i pewność zachowań.
2.Pojazd zbliżający się drogą z pierwszeństwem przejazdu obserwuje zachowanie pojazdu zbliżającego się drogą podporządkowaną.
Ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, ma obowiązek podejmowania środków (hamowania na Dz, zmiany toru jazdy) aby do wypadku lub kolizji nie doszło. To właśnie wzajemna widoczność, równa jego drodze zatrzymania - co proponuję - pozwoli unikać tragedii.

Przy takim rozumieniu zjawisk, bezpieczeństwo będzie zależało od planowanej i faktycznej prędkości pojazdów, wzajemnej widoczności oraz odległości między punktem wjazdu a punktem wyjazdu danej drogi.

Czyli, każda droga dochodząca do ronda winna się rozdzielać na dwie jezdnie z rozwarciem zależnym od planowanej prędkości czyli możliwej drogi zatrzymania. W ten sposób powstaną wyspy rozdzielające pas wjazdowy od wyjazdowego (patrz żółte obszary na poniższym rysunku).
Warto zauważyć, że o bezpieczeństwie w rondzie nie decyduje bliskość dróg podporządkowanych ale odległość między wlotem i wylotem danej drogi. Ta odległość równa Dz pozwoli precyzyjnie oceniać czy pojazd wyjeżdża z ruchu okrężnego czy pozostaje w ruchu okrężnym.
A to z kolei będzie podstawą określania niezbędnego promienia ronda.
Do analizy przyjmuję średnie warunki na drodze - czyli max możliwe do osiągnięcia opóźnienie na jezdni op=5 m/s2.
Z tego wyniknie droga i czas możliwego zatrzymania pojazdu w zależności od rozwijanej prędkości.
Tabela:
V - prędkość w km/h Droga reakcji(m)
Dr
Droga hamowania(m)
Dh
Droga zatrzymania
Dz(m)
Czas zatrzymania(s)
tz
10 3,6
0,8
4,4 1,9
20 7,3
3,1
10,4 2,4
30 10,8
6,9
17,7 3
40 14,4
12,3
26,7 3,5
50 18,1
19,3
37,4 4,1
60 21,7
27.9
49,6 4,6
70 25,2
37,6
62,9 5,2
80 28,9
49,3
78,1 5,7
90 32,5
62,5
95 6,3
Rysunek:
Rozwarcie dróg dwukierunkowych na styku z obwiednią ronda = Dz jako podstawa bezpieczeństwa.

Pojazd wjeżdżając na skrzyżowanie widzi pojazd "z pierwszeństwem" - powstrzymuje się z ruchem, w czytelny sposób to pokazuje (nie wjeżdża bliżej niż 5m od pojazdu w ruchu == przepisy Konwencji Wiedeńskiej).
Pojazd będący w ruchu okrężnym płynnie porusza się widząc pojazd ustępujący pierwszeństwa i ma szansę zaniechania jazdy, gdy widzi brak oznak ustępowania (obowiązek wynikający z art.3 PoRD).

Powstaje podwójne zabezpieczenie przed możliwą kolizją.

Tak powinno się czynić przed każdym skrzyżowaniem torów ruchu pojazdów ...

rondo-bezpieczne rondo bezpieczne-istota

Tak liczona bezpieczna odległość między pojazdami będzie dobrym wyborem.
Podczas jazdy z prędkością 50km/h hamowanie z intensywnością mniejszą o 30% lub opóźnienie czasu reakcji o 50% (tj o 0,7s) da wydłużenie drogi zatrzymania o ok. 10m, a to z kolei może skutkować kolizją po czasie ok.3s z prędkością 30 km/h.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

       JAK NIE BLOKOWAĆ SKRZYŻOWAŃ O RUCHU OKRĘŻNYM ?

Jak poprawiać bezpieczeństwo na skrzyżowaniach dróg

Inne ciekawe:
Wytyczne projektowania skrzyżowań
Ronda w Niemczech

UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (8.10.2021) gry, kalkulatory, animacje w plikach swf można odtwarzać na komputerach w przeglądarce Microsoft Edge, Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021.
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
1.12.2022
WITAJTEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 14.12.2022
godz.15.00
Hyundai i20
info:661 682 405Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA, ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania
Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2022 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.