WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikBEZPIECZNE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

pisane od dnia 29.12.2008 - autor inż.Stanisław Kwartnik

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że na przejściach dla pieszych nastąpiło, w kolejności:
rok - ilość wypadków, ilość osób zabitych, ilość osób rannych:

w 2010 - 3 482 9,0%   196 5,0%   3 518 7,2%
w 2011 - 3 678 9,2%   238 5,7%   3 684 7,4%
w 2012 - 3 581 9,7%   223 6,2%   3 621 7,9%
w 2013 - 3 647 10,2% 242 7,2%   3 672 8,3%
w 2014 - 3 855 11,0% 296 9,2%   3 798 8,9%

Do 2010 utrzymywał się stan średni a od 2011 widać skutki nieodpowiedzialnej polityczno-medialnej propagandy.

To jest 100 ofiar w 2014 roku więcej niż w 2010, to jest śmierć 215 osób ponad średnią z 2010 roku.

TO JEST WZROST o 4,2% w stosunku do ilości wypadków ogółem;
TO JEST WZROST o 84% relatywnie do 2010 roku.

Projekt ustawy z dnia 21.07.2015 https://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/7DF3A6914CEC6A94C1257E8A004CB308/%24File/3704.pdf
Będzie powodem dalszego wzrostu śmiertelności na polskich przejściach, gdyż sam przepis ogólny bez gruntownej zmiany infrastruktury jest bez szans.
Wprowadzi jeszcze większy chaos i zagrożenie życia niż obserwuje się obecnie.
UWAGA: z dniem 1.06.2021 wprowadzono zmiany w przepisach!I.PRZYCZYNY W ORGANIZACJI RUCHU


to ZNAKOWANIE i NAZEWNICTWO przejść dla pieszych


- jednakowe dla prędkości od 0km/h do 100 km/h,
- jednakowe do przejść o ruchu kierowanym (sygnalizacja świetlna) i niekierowanym,
- jednakowe do przejść przez jeden pas ruchu jak i np. sześć pasów ruchu!

1.Niedostateczna widoczność przejścia :
- starte, brudne, niewidoczne linie przejścia;
- linie wykonane z szaro-czerwonej kostki;
- linie wykonane z szaro-szarej kostki;
- brak linii poprzecznych ostrzegawczych;
- sytuowanie przejścia w miejscu o braku dostatecznej widoczności (zakręt, wzniesienie, obniżenie terenu, zabudowa, roślinność, brak wiedzy o czasowym braku widoczności powodowanym przez intensywny ruch pojazdów, grupy pieszych, zmienną roślinność);
2.Niedostateczna widoczność pieszego w pobliżu przejścia i na przejściu:
- brak wyraźnego odgórnego oświetlenia skierowanego tylko na przejście;
- obce mocne źródła światła (niekorzystnie ulokowane lampy,reklamy świetlne...);
- bliskie usytuowanie przejścia na skrzyżowaniu w stosunku do skręcających pojazdów (martwe strefy widoczności poprzez lusterka boczne i słupki przednie w pojazdach);
- wadliwe rozmieszczenie oznakowania, słupów ogłoszeniowych, innych słupów, drzew, krzewów ...
Martwe strefy widoczności pieszych z samochodu osobowego - tu pokazuję znaczenie określonej w KW odległości pojazdu 5 m przed przejściem. Ta sytuacja daje szansę wzajemnej widoczności pieszy-kierowca i kierowca-pieszy!:
brak widocznosci pieszego na przejsciu widocznosc pieszego na przejsciu widocznosc pieszych na przejsciu widocznosc pieszych na przejsciu
3.Skazywanie pieszych na śmierć na przejściach bez sygnalizacji świetlnej prowadzonych przez dwa i większą ilość pasów ruchu (już chyba wszyscy się przekonali, że przepisy ogólne w żaden sposób nie zapewniają w tych miejscach bezpieczeństwa pieszemu!).
4.Brak barierek w obrębie skrzyżowań uniemożliwiających pieszym niedozwolone przechodzenie jezdni poza przejściem;
5.Zbyt bliskie odległości między przejściami usypiają czujność kierowcy - uważam, że na drodze krajowej nie powinno być między przejściami odległości mniejszej niż 200m.
6.Dewaluacja sygnału żółtego ostrzegającego o pieszym. W momencie, gdy pieszy ma zabronione przechodzenie kolorem czerwonym ten sygnał ostrzegawczy dla pojazdów nie powinien się świecić.
7.Dewaluacja ostrzegania o przejściu dla pieszych systemem świetlnym w sposób ciągły 24h/24h niezależnie od obecności pieszego.
8.Brak utwardzonych poboczy na drogach przy intensywnym ruchu pieszych (min. 1,2 m)

Działaniem w stronę poprawy bezpieczeństwa będzie:
BUDOWA PRZEJŚĆ PODZIEMNYCH, NADZIEMNYCH, ŚRÓDZIEMNYCH z wykorzystaniem przygotowanych gotowych elementów składowych, aby utrudnienie w związku z budową nie trwało dłużej jak JEDEN DZIEŃ!
a ponadto, póki co:
1. Ograniczanie ilości przejść na drogach o większym ruchu wg zasady nie bliżej jak 200 m,
2. Rezygnacja z jednego przejścia przy wyznaczonych dwóch na małym skrzyżowaniu,
3. Organizowanie na skrzyżowaniach pojedynczych przejść na kierunku mniej obciążonym ruchem pojazdów,
4. Masowe stosowanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez potrzebującego przejść pieszego, rowerzystę z możliwością przechodzenia w dogodnej sytuacji bez wstrzymywania ruchu - wg poniższej animacji.
5. Zastosowanie nowych sygnalizatorów w odróżnieniu od stosowanych na skrzyżowaniach dróg - dotyczących tylko przejścia (lub tylko przejazdu rowerowego) - te sygnalizatory dotyczące TYLKO PRZEJŚCIA nie mogą być takie same jak dotyczące skrzyżowania dróg !!!
6. Ustalenie, że dodatkowy sygnał żółty (ostrzegający o pieszym na przejściu dla samochodów skręcających) zapala się tylko w momencie wyświetlania sygnału zielonego dla pieszego.
7. Oddalenie przejść od skrzyżowań na minimum 5 m od wyjścia łuku w prostą.
8. Całkowite wyeliminowanie przejść niekierowanych przez dwa i większą ilość pasów ruchu oraz na jezdniach z prędkościami pow.50 km/h.
9. Likwidacja systemów ostrzegania o przejściu dla pieszych zamiast ostrzegania o pieszym w pobliżu i na przejściu. Podejrzewam, że te instalacje są droższe od wykonania normalnej sygnalizacji z przyciskiem dla pieszego?!
Jeżeli tak - to rozwiązania takie winny być prawnie zabronione.

bezpieczne przejście sterowane
Propozycja organizowania sygnalizacji świetlnej
i jej sterowania na przejściach dla pieszych.


bezpieczne przejście sterowane
Propozycja dalsza organizowania sygnalizacji świetlnej
i jej sterowania na przejściach dla pieszych.

przejście bezpieczne-brak pieszego=brak sygnalizowaniaI.Przejście bezpieczne-brak pieszego=brak sygnalizowania.
pieszy w pobliżu przejścia i na przejściu - czujniki włączają sygnał żółty a pieszy przechodzi w dogodnej sytuacji bez wstrzymywania ruchuII.Pieszy w pobliżu przejścia i na przejściu - czujniki włączają sygnał żółty a pieszy przechodzi w dogodnej sytuacji bez wstrzymywania ruchu.
duży ruch pojazdów - pieszy naciska guzik - zapala się sygnał żółty a następnie czerwony dla wszystkich zbliżajacych się pojazdówIII.Duży ruch pojazdów - pieszy naciska guzik - zapala się sygnał żółty a następnie czerwony dla wszystkich zbliżających się pojazdów.
wszystkie pojazdy mają sygnał czerwony a piesi zielonyIV.Wszystkie pojazdy mają sygnał czerwony a piesi zielony na czas równy szerokości jezdni.


II.PRZYCZYNY PO STRONIE PIESZEGO:


1.Przechodzenie w miejscach niedozwolonych.
Konwencja wiedeńska zaleca pieszemu przechodzenie obowiązkowe przez przejście, jeśli odległość do niego jest mniejsza niż 100m;
2.Wchodzenie na przejście bez rozglądania się w lewo-prawo-lewo, bez sprawdzenia odległości i prędkości zbliżających się pojazdów;
3.Wchodzenie zza niewidocznej przeszkody - stojącego samochodu, drzewa, ...
4.Beztroskie przechodzenie przez przejście na wielopasmowej jezdni - a każdy pas ruchu niesie osobne zagrożenie!
5. Fałszywe wyobrażenie o pierwszeństwie na przejściu - TO NIE JEST PRAWO WCHODZENIA POD NADJEŻDŻAJĄCY POJAZD.
Co przysługuje w związku z zapisanym pierwszeństwem pieszemu - nie zapisano.
NIE jest to prosta odwrotność ustępowania pierwszeństwa pieszemu przez pojazd!!!
Pieszy zawsze ma w tych miejscach zachowywać zwykłą i szczególną ostrożność (zbliżanie z obserwacją jezdni lewa-prawa-lewa, zatrzymanie wobec szybko zbliżających się pojazdów, obserwacja i przechodzenie dopiero po przejechaniu pojazdów lub po ich zatrzymaniu się wszystkich na wszystkich pasach...) .
Pieszy w tych miejscach nie może zaniechać czyli ma zawsze obowiązek podejmowania wszelkich działań na rzecz swego, ale też innych uczestników ruchu bezpieczeństwa. (art.3.PoRD)
Kierujący ustępując pierwszeństwa pieszemu na przejściu ma tak prowadzić pojazd, aby nie zmusić go do zatrzymania, zwolnienia bądź przyspieszenia kroku. To nie znaczy, że pieszy nie może tych czynności wykonać w przypadku zagrożenia!
A przecież zdarza się, że kierowca to człowiek chory umysłowo, fizycznie, w stanie po zażyciu narkotyków, alkoholu, bez uprawnień, bez umiejętności, ma awarie pojazdu, pobudzony emocjonalnie, zmęczony, nieuważny ...
Jak w tych sytuacjach wchodzić pod jadący pojazd?
6. Pieszy nie może wchodzić bezpośrednio pod jadący pojazd - wyraźnie określono w przepisach(art.14).III.PRZYCZYNY PO STRONIE KIEROWCY:


1.Brak należytej uwagi przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.
Kierujący jest zobowiązany każdorazowo zachować zwyczajną i szczególną ostrożność (przygotowanie do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu), w razie obecności pieszych przy przejściu ma zmniejszyć prędkość tak aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego wchodzącego lub będącego na przejściu.(od 1.06.2021 należy ustąpić pierwszeństwa także pieszemu wchodzącemu na przejście!)
Ustąpienie pierwszeństwa pieszemu, to powstrzymanie się od ruchu, aby nie zmusić pieszego do zatrzymania się, zwolnienia bądź przyspieszenia kroku.
2.Brak ruchliwości za kierownicą celem likwidacji martwego pola obserwacji z boku, za słupkami, lusterkami.
3.Brak należytej staranności o widoczność: jaka aktualnie ostrość wzroku, szybkość spostrzegania, jakość okularów (czy przeznaczone do prowadzenia pojazdu?), widoczność poprzez szyby (jakość stosowanego płynu?, dyndające miśki w polu widzenia), czystość reflektorów i sposób ich ustawienia...
4.Prędkość niedostosowana do możliwego zagrożenia - błędem jest zakładanie, że pieszy będzie znał przepisy i będzie się do nich stosował i nie będzie narażał swojego zdrowia wchodząc na przejście.
Pieszy może być inwalidą, osobą chorą, ułomną, ślepą, głuchą, małoletnią, w stanie po zażyciu narkotyków, alkoholu lub podobnie działających środkach, przekonanym o zachodnich regulacjach prawnych ... jest człowiekiem - wymaga podejmowania wszelkich bezpiecznych działań.
5.Wyprzedzanie przy zbliżaniu się i na przejściach dla pieszych niekierowanych - a przecież jest to każde wzajemne przesuwanie się pojazdów jadących w tym samym kierunku.
6. Wyprzedzanie i omijanie pojazdu, który wstrzymuje się z ruchem dla przepuszczenia pieszego - to czyny zagrożone maksymalną karą mandatu i max punktami karnymi.
Zachęcony pieszy do wchodzenia często nie zauważa innych jadących pojazdów!!!
7. Fałszywie "kulturalne", często beztroskie zachęcanie pieszego do wchodzenia pod inne pojazdy bez względu na okoliczności!!!
Nie można tak w ruchu drogowym postępować - są to czyny zabronione art.3 PoRD i mogą być przyczyną wypadku, czy też katastrofy komunikacyjnej.
Zgodnie z tym artykułem sprawcą jest podejmujący działania.
Zachęta dla stojącego pieszego w azylu, na chodniku z lewej strony do wejścia pod inne jadące pojazdy - to próba zabicia pieszego przez kierującego, to tworzenie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego!
Czyn taki jest zabroniony (art.3 PoRD) i karalny - art.177 KK:
"Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
"WNIOSKI:
- Tylko wspólne działanie na tych trzech frontach przyniesie pożądane efekty.
- Nie można odpowiedzialności sprowadzać tylko do jednej grupy.
- Nie można w Polsce propagować zachowań i przepisów obowiązujących w krajach zachodnich, ponieważ one są inne, ponieważ one obowiązują tam.
- Podstawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce to nasze prawo, jego znajomość i przestrzeganie przez wszystkich.
- Polityczne próby wprowadzania zachodnich standardów na niedostosowaną naszą infrastrukturę przy obowiązujących innych przepisach będą kończyły się zwiększoną śmiertelnością.
- Obecnie obserwowana poprawa w bezpieczeństwie jest wynikiem nie pozytywnych działań w tej materii, a raczej wynikiem paraliżu komunikacyjnego miast ciągłymi remontami i korkami.


JAK W TEJ SYTUACJI - obecnie styczeń 2014 rok w Polsce - BEZPIECZNIE SIĘ ZACHOWYWAĆ?
Dojeżdżając do przejścia:
- rezygnujemy z wyprzedzania przed przejściami bez sygnalizacji świetlnej; NIE MA INNEJ OPCJI !

- pilnie obserwujemy zachowanie wszystkich pojazdów - czy, aby ktokolwiek nie rozpoczyna procedury "przepuszczania", a gdy tak się dzieje : musimy
współpracować, z nim i z pozostałymi uczestnikami sytuacji aby wszystko zakończyło się pomyślnie; NIE MA INNEJ OPCJI !

- pilnie obserwujemy zachowania pieszych zbliżających się do przejścia z lewej i prawej strony, stojących przy przejściu z lewej i prawej strony - przy ruchu jakiejkolwiek osoby na przejście ustępujemy pierwszeństwa pieszym na przejściu; NIE MA INNEJ OPCJI !

- pilnie obserwujemy całe przejście dla pieszych - czy nie ma tam pieszego - przy stojącym pojeździe przed przejściem w pierwszej kolejności zakładamy, że ten pojazd ustępuje pierwszeństwa pieszemu, że tam będzie pieszy niewidoczny dla nas i, że będzie wychodził zza niewidocznej przeszkody. Przejechać obok niego (omijanie) jest surowo zabronione. NIE MA INNEJ OPCJI !

- jeśli chcemy umożliwić pieszemu przejście przez przejście musimy to robić w sposób czytelny we współpracy z innymi pieszymi i pojazdami na innych pasach ruchu - jeśli tego nie potrafimy lub sytuacja jest niejasna - nie wolno nam stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym!

Dochodząc do przejścia:

- nie mamy prawa wchodzenia na przejście bez uwzględnienia odległości i prędkości zbliżających się pojazdów;
- nie możemy wchodzić bezpośrednio przed jadący pojazd;
- nie możemy wychodzić zza stojącego pojazdu - nawet będąc na przejściu, jeśli nie sprawdzimy sytuacji na następnym pasie ruchu;Więcej w tym temacie:
wypadek na przejściu  Wypadek na przejściu dla pieszych, sonda, winni


Więcej o przejściach - wzory do naśladowania:
Organizacja ruchu pieszego w Niemczech - Norymberga, a sytuacja w Polsce

W Wielkiej Brytanii występują:
zebra crossings, pelican crossings, toucan, puffin and equestrian crossings.
Kierujący wiedzą jak się tam zachować: https://www.gov.uk/using-the-road-159-to-203/pedestrian-crossings-191-to-199

Piesi też wiedzą jak postępować: https://www.gov.uk/rules-pedestrians-1-to-35


Na podstawie analizy zachodnich rozwiązań komunikacyjnych - moje wnioski:
KIERUNKI BEZPIECZNEJ ORGANIZACJI RUCHU PIESZEGO w Polsce:
1. Ograniczanie ruchu drogowego w jednym poziomie m.in. poprzez rozwiązania wielopoziomowe, budowę linii metra w miastach wojewódzkich, organizację dróg szybkiego ruchu w miastach ...;
Pozwoli to odkorkować miasta, płynny ruch ograniczy emisję szkodliwych spalin, czasy przejazdu towarów i ludzi staną się przewidywalne ... ;
2. Likwidacja przejść dla pieszych na drogach z prędkościami pow. 70 km/h (wykonywanie tylko przejść podziemnych, nadziemnych, śródziemnych).
3. Każde przejście dla pieszych na drogach z prędkościami 50 - 70 km/h powinno być łączone z przejazdem rowerowym i sygnalizacją świetlną sterowaną przez pieszego, rowerzystę.
4. Przejścia dla pieszych na jezdniach z prędkościami 30 - 50 km/h tylko przez jeden pas ruchu,
a gdy więcej pasów ruchu - to sygnalizacja świetlna sterowana przez pieszych.
5. Ulice w strefie do 30 km/h bez przejść dla pieszych z ułatwieniami przechodzenia na skrzyżowaniach.
Taki kierunek działań zapewni stopniową poprawę bezpieczeństwa pieszego i rowerzysty.
UWAGA! ZMIANY W PRZEPISACH OD 1.06.2021:

PIESZY-PRZEJŚCIE-PRZEJAZD od 2021UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.06.2024
WITAJ
3073058TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 25.06.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 74


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.