WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikWYŁĄCZANIE SIĘ Z RUCHU

PRZEPISY I BEZPIECZEŃSTWO

autor inż.Stanisław Kwartnik dnia 27.07.2016


Zauważam ostatnio dużo śmiertelnych wypadków podczas wyłączania się z ruchu.
Manewr ten nie jest bezpośrednio opisany - stąd podejrzewam - liczne śmiertelne nieporozumienia.

Większość manewrów wykonywanych w ruchu drogowym jest dokładnie opisanych wraz z określeniem zasad ich wykonywania.
Zauważam brak opisanego manewru " wyłączania się z ruchu " a przecież po włączeniu się do ruchu i wykonywaniu w nim różnych manewrów trzeba w końcu z tego ruchu się wyłączyć.
Aktualnie ten manewr jest łączony ze zmianą pasa lub kierunku jazdy - nie jest to jednak to samo.
Zmiany pasa wykonuje się na podobnej prędkości pojazdów na sąsiednich pasach, zmiany kierunku jazdy wykonuje się na przystosowanych do tego skrzyżowaniach (często z pasami włączania, wyłączania z ruchu, z dodatkowymi pasami do wykonywania skręcania w lewo.


Konwencja Wiedeńska tą sprawę wyłączania się z ruchu reguluje w słowach:
Artykuł 14
"Ogólne przepisy dotyczące manewrów:
1. Każdy kierujący, który zamierza wykonać manewr, taki jak wyjechanie z rzędu pojazdów stojących
na postoju lub wjechanie do niego, skręcenie w prawo lub w lewo na jezdni, w szczególności w celu
zmiany pasa ruchu, skręcenie w lewo lub w prawo na inną drogę lub do posiadłości przylegającej do drogi, nie powinien rozpoczynać tego manewru bez uprzedniego upewnienia się, że może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo innych użytkowników drogi jadących za nim lub przed nim albo mających go wyminąć, z uwzględnieniem ich pozycji na jezdni, kierunku ruchu i szybkości.
2. Każdy kierujący, który zamierza zawrócić lub cofnąć się, może rozpocząć ten manewr dopiero po upewnieniu się, że może to uczynić nie stwarzając niebezpieczeństwa lub przeszkody dla innych użytkowników drogi.
3. Przed skręceniem lub przed wykonaniem manewru związanego ze zjechaniem w bok każdy kierujący powinien odpowiednio wyraźnie i dostatecznie wcześnie zasygnalizować swój zamiar za pomocą kierunkowskazu lub kierunkowskazów swojego pojazdu albo - w razie ich braku - w miarę możliwości za pomocą odpowiedniego znaku ręką. Sygnalizowanie zamiaru za pomocą kierunkowskazu lub kierunkowskazów powinno trwać przez cały czas trwania manewru; powinno ono ustać natychmiast po jego zakończeniu."


Przy braku wyraźnego opisania manewru wyłączania się z ruchu powinno się stosować art.3 PoRD o obowiązku zaniechaniu lub o zakazie podejmowania manewru, który może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Do śmierci na drodze dochodzi, gdy kierujący na drodze z prędkością np. 90 km/h nagle zatrzyma się na jezdni bez uwzględnienia pozycji i prędkości pojazdów za sobą i skręca w lewo lub prawo na nieprzygotowanym do tego skrzyżowaniu lub poza skrzyżowaniem.
Często do tak niebezpiecznego manewru na drogach krajowych jest zachęcany przez "przerywanie" linii podwójnej ciągłej !!!
Proszę zauważyć, że zjazd do posiadłości przylegającej do drogi nie jest zjazdem na inną drogę.
Dzieje się to w miejscach szczególnie niebezpiecznych: na łukach niebezpiecznych zakrętów, przy braku widoczności na wzniesieniach lub spadkach drogi, przed skrzyżowaniami, przejściami ...
Czyli śmiertelnie niebezpieczne nieporozumienie przy stosowaniu znaku P-1 - cytat z PoRD:

"2. Znak P-1 o podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony
pas ruchu jest pasem:
1) ruchu powolnego,
2) zanikającym albo
3) przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię."

Zjazd do nieruchomości przydrożnej, działki rolnej nie jest inną drogą ! nie jest skrzyżowaniem !
Moja propozycja to:
I.Określenie w prawie o ruchu drogowym manewru wyłączania się z ruchu jako czynności odwrotnej do włączania się do ruchu, czyli wprowadzenie:
- Art. 17a. [Zasady ogólne]
1. Wyłączanie się z ruchu następuje przy wyjeżdżaniu z rzędu jadących pojazdów niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy zjeżdżaniu:
1) z drogi do nieruchomości, do obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, na drogę
niebędącą drogą publiczną oraz do strefy zamieszkania;
2) z drogi do pola lub z drogi twardej na drogę gruntową;
3) z jezdni na pobocze, na chodnik lub na pas ruchu dla pojazdów powolnych, pas ruchu rowerowego lub drogę dla rowerów;
4) pojazdu szynowego - z drogi do zajezdni lub z jezdni na pętlę.(???)
2. Kierujący pojazdem, wyłączając się z ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz nie powinien rozpoczynać tego manewru bez uprzedniego upewnienia się, że może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo innych użytkowników drogi jadących za nim lub przed nim albo mających go wyminąć, z uwzględnieniem ich pozycji na jezdni, kierunku ruchu i szybkości.

II.Organizowanie i budowa bezpiecznej infrastruktury drogowej:
- pasy wyłączania z ruchu, utwardzone pobocza umożliwiające ruch lokalny oraz możliwość wyłączania się z ruchu na prawą stronę;
- likwidacja przerywań linii podwójnej ciągłej;
- organizacja miejsc do wyłączania się z ruchu, miejsc do zawracania;
- organizacja pasów ruchu umożliwiających wyprzedzanie, omijanie;
- ...Póki co moim zdaniem:
Aby poprawić bezpieczeństwo należy rezygnować z zamiaru wyprzedzania zwalniającej lub zatrzymującej się kolumny pojazdów nie znając powodów tego zwalniania.
Zawsze w takich sytuacjach należy podejrzewać uczestnika ruchu zamierzajacego się wyłączyć z ruchu, może on być niewidoczny (pokazywany manewr zasłonięty przez inne pojazdy).
Wyłączający się pojazd nie powinien ale może zachowywać się niezgodnie z przepisami - brak kierunkowskazu, brak zbliżania do osi jezdni lub krawędzi jezdni, brak obserwacji sytuacji z tyłu, nieprawidłowe decyzje wobec nieprawidłowych lub źle ustawionych lusterek w pojeździe itp...
Wykonujący manewr wyłączania z ruchu nie powinien ale może uważać, że swoim manewrem może wstrzymać ruch (!)...
Wykonujący manewr wyłączania z ruchu nie powinien, ale może uważać, że przy jego prędkości nikt go nie będzie wyprzedzał, że nikt go nie będzie wyprzedzał ze względu na przepisy ...

Aby zadbać o swoje bezpieczeństwo rezygnujmy z manewru wyłączania się z ruchu:
- w sytuacjach gęstego ruchu i konieczności zatrzymania się na drodze z prędkością pow. 50km/h;
- przy blisko jadących pojazdach za nami, które nasz zamiar zasłaniają;
- gdy jesteśmy wyprzedzani lub podejrzewamy taki manewr przez kogokolwiek z tyłu (motocykliści!, rowerzyści!, pojazdy bez świateł ! ...
- gdy brak czasu na dokładne rozeznanie możliwości - ten manewr nie może nikogo zaskoczyć;

Manewr wykonujemy w sposób czytelny - zawczasu i wyraźnie pokazujemy kierunkowskazem swój zamiar i przyspieszamy aby uzyskać dobry odstęp i pole widzenia dla jadących za nami, prędkość dopasowujemy tak aby nie stać na jezdni a zjeżdżać bezpośrednio za zderzakiem pojazdu zbliżającego się z przeciwnego kierunku.
Każde działanie będąc w ruchu daje większe bezpieczeństwo niż zatrzymanie się i ruszanie;

Widząc zamiar wyłączania się z ruchu poprzedzającego pojazdu zwiększamy dwukrotnie odstęp bezpieczny od niego, odsuwamy się bliżej krawędzi lub bliżej osi aby ten zamiar był widoczny dla wszystkich kierujących za nami. Gdy pojazd wyłączający się z ruchu zatrzymuje się - pozostawiamy za nim min. 10 m odstępu - nie można jego zamiaru zakryć !
Pamiętamy o zasadach omijania i wyprzedzania.

Gdy podjęliśmy decyzję o zamiarze stania na jezdni celem wyłączenia się z ruchu, to przygotowujemy się na uderzenie z tyłu przez ustawienie kół do jazdy na wprost, wciśnięcie się bardziej w oparcie fotela, przez zwolnienie hamulca ...

Gdy podejmiemy decyzję o skręcaniu w lewo bez dokładnego przygotowania manewru, to wyprzedzający pojazd zmiażdży nasze ciało za kierownicą z lewej strony, może nastąpić zerwanie kręgów szyjnych, ...
Bok samochodu nie ma stref zgniotu; fotel, zagłówek nie chronią przy bocznym uderzeniu.


Aby ograniczyć śmiertelność podczas wykonywania manewru wyłączania się z ruchu należy:
- wprowadzić zasady wykonywania tego manewru do Prawa o ruchu drogowym;
- zmienić infrastrukturę - zakazać malowania linii przerywanej umożliwiającej wjazd na inną drogę - to nie jest linia umożliwiająca wjazd do nieruchomości przy drodze - śmiercionośne nieporozumienie !
- organizować pasy umożliwiające wyprzedzanie zamiast szykan uniemożliwiających wyprzedzanie - to powinien być standard dróg krajowych;
- budować pobocza umożliwiające ruch lokalny ale też wyłączenia się z ruchu - obowiązek na drogach krajowych;
UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
12.04.2024
WITAJ
3052394TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 23.04.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 147


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.