WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikBEZPIECZNY ZAKRĘT - NIEBEZPIECZNY ZAKRĘT - ŚMIERTELNIE NIEBEZPIECZNY

autor inż.Stanisław Kwartnik 18.11.2013


W ruchu drogowym spotkamy zakręty bezpieczne, niebezpieczne i śmiertelnie niebezpieczne.
Wszystkie one są lub nie są znakowane tym samym znakiem "niebezpieczny zakręt".
Doświadczeni kierowcy lub często jeżdżący w tych miejscach znają je, potrafią je ocenić i właściwie zachować.
Wiedzą też co jest przyczyną niebezpieczeństwa.
Kierowca wjeżdżający w zakręt po raz pierwszy może być śmiertelnie zaskoczony.Z rozporządzenia o znakach drogowych:

4. Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku.

Znaki drogowe pionowe. Znaki ostrzegawcze.
3. 1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.
2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.

4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.
5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

§ 4. 1. Znaki:
1) A-1 niebezpieczny zakręt w prawo,
2) A-2 niebezpieczny zakręt w lewo
ostrzegają o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
2. Znaki:
1) A-3 niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo,
2) A-4 niebezpieczne zakręty pierwszy w lewo
ostrzegają o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku.
3. Umieszczona pod znakiem A-3 lub A-4 tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.


Znakowanie zakrętów w Polsce powinno być wykonywane zgodnie z :
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r);
lub
https://sipdata.lex.pl/dane/dzienniki/2003/289071/zal1_2.pdf

Z rozporządzenia tego wynika, że (streszczenie):
Podlega oznakowaniu każdy łuk poziomy o kącie zwrotu przekraczającym 5 stopni i promieniu mniejszym niż 450 m - niezależnie od przechyłki.
Podlega oznakowaniu zakręt o promieniu w zakresie 450 - 750 m w zależności do przechyłki odpowiednio od 7% do 0%.
Nie podlega oznakowaniu zakręt o promieniu pow. 750 m niezależnie od przechyłki.

Podlegają oznakowaniu zakręty o ograniczonej widoczności, gdy są oznaczone liniami P3a lub P-4 (linia podwójna ciągła),
Podlegają oznakowaniu zakręty, na których łuk poziomy nakłada się wypukły łuk pionowy.

Podlegają oznakowaniu zakręty, na których często dochodzi do wypadków i kolizji.

W miastach, zakręt podlega oznakowaniu wtedy, gdy droga nie jest ulicą i dopuszczalna prędkość na niej jest większa niż 6o km/h.
Znakuje się zakręty na ulicach, gdy znajdują się w niekorzystnych warunkach lokalnych np. zła widoczność lub gdy mają zwrot większy niż 75 stopni.

Znakiem podwójny zakręt znakuje się sytuację, gdy następny zakręt jest bliższy niż 300 m od poprzedniego.
Znakiem "droga kręta" (kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza) znakuje się zakręty, gdy ich ilość przekracza 3 i krętość odcinka mierzonego od początku pierwszego łuku do końca ostatniego jest większa niż 160 stopni/km.
Łuki o dużych kątach zwrotu lub ograniczonej widoczności znakuje się odpowiednimi tablicami prowadzącymi na łuku.

Ograniczenia prędkości, wyrażone znakiem B-33 stosuje się, jeżeli:
- parametry łuku (promień, przechyłka, szorstkość nawierzchni, warunki widoczności) wymagają zmniejszenia prędkości,
- w serii łuków występuje łuk o parametrach szczególnie odbiegających od parametrów pozostałych łuków,
- istniejące oznakowanie pionowe, poziome i zastosowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu okazują się niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na łuku.


ANALIZA AKTUALNEJ SYTUACJI


Warto o w/w zasadach znakowania zakrętów wiedzieć.
Warto też do przepisów i stosowanego znakowania podchodzić z ograniczonym zaufaniem z uwagi na spotykane błędy w prostych sprawach.
Analizując je, można zauważyć, że:

1.Ustawa nie przewiduje oznakowywania niebezpiecznych zakrętów z przechyłką ujemną (ewidentny błąd projektanta(?),wykonawcy(?)), no chyba, że po wypadkach i kolizjach.
2 .Ustawa nie przewiduje znaków ostrzegawczych przed zakrętami w połączeniu ze spadkiem terenu (ekonomiczny zjazd na wysokim biegu zmusza do przyhamowania w zakręcie a to może być przyczyną poślizgu i wypadnięcia z zakrętu).
3 .Ustawa nie przewiduje znaków ostrzegawczych przed zakrętami w połączeniu z wklęsłym łukiem pionowym (następuje samoczynna zmiana siły odśrodkowej oraz samoczynna zmiana sił na poszczególnych kołach).
4. W miastach nie znakuje się niebezpiecznych zakrętów o złej przechyłce (a miasta mogą posiadać obszary niezabudowane z podniesionymi dozwolonymi prędkościami).
5. W miastach wykonuje się skrzyżowania o ruchu okrężnym z przechyłką ujemną !!

6. Z kolei podlegają znakowaniu znakiem "niebezpieczny zakręt" zakręty bezpieczne tzn takie, na których prędkość nominalna wg zastosowanego promienia i przechyłki łuku nie powoduje powstania siły odśrodkowej (dośrodkowej).
7. Brak właściwego znakowania zakrętów typu "patelnia".
8. Brak infrastruktury wybaczającej potencjalne błędy człowieka w zakrętach - nawet minimum = drzewa w przewidywalnym polu wypadania nie są usuwane!!
9. Brak systemu naprawiania złej infrastruktury - ile osób musi zginąć aby poprawić geometrię zakrętu ? 10(?), 20(?) ...


Jest to śmiertelnie niebezpieczne nieporozumienie. Błąd systemowy.
Nie można jednego znaku (ostrzegawczy) używać do informacji o bezpiecznym zakręcie i do ostrzegania o niebezpiecznym zakręcie.

Większość zakrętów da się zaprojektować i wykonać w wersji BEZPIECZNEJ.
Do tego są potrzebne dane wejściowe:
- kąt zwrotu,
- prędkość nominalna danej drogi,
- promień łuku.
Na tej podstawie można wyznaczyć wymaganą przechyłkę dla danego zakrętu:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_przejściowa

Powstaje wtedy zakręt bezpieczny, to znaczy zakręt, którym jazda z nominalną prędkością nie spowoduje powstania odczuwalnej siły odśrodkowej.
Kalkulator sytuacji pojazdu w zakręcie
Takich zakrętów (chyba, że zła widoczność lub inne nieprzewidywalne zagrożenia) nie powinno się znakować znakiem "niebezpieczny zakręt". Dopuszczalny mógłby być znak informujący o zakręcie.
Brak siły odśrodkowej u pojazdu poruszającego się z prędkością nominalną uchroni przed wpadaniem w poślizg lub przewracaniem w każdych warunkach przyczepności nawierzchni jezdni i położenia środka ciężkości pojazdu.

PROPOZYCJE ZMIAN


Zakręty bezpieczne mogą być znakowane znakiem informującym o zakręcie.

Niebezpieczne zakręty muszą być oznakowane (i tylko one).
Znakowanie wszystkich zakrętów(śmiertelnie niebezpiecznych, niebezpiecznych i bezpiecznych) tym samym znakiem sprawia jego podświadome pomijanie w gąszczu ostrzeżeń.
Niebezpieczny zakręt to zakręt, którego konstrukcja zobowiązuje nas do zmniejszenia prędkości o więcej niż ~ 20 km/h w stosunku do nominalnej.
Będą to:
- zakręty z nierówną i źle wyprofilowaną przechyłką,
- zakręty na wzniesieniach, obniżeniach terenu, spadkach terenu w połączeniu z łukami pionowymi,
- zakręty z muldami, dziurami, łatami o różnej przyczepności,
- zakręty o braku widoczności stosownej do nominalnej prędkości,
- zakręty, na których z różnych przyczyn może powstać potrzeba hamowania,
- zakręty, na których z różnych przyczyn może powstawać konieczność nagłego ruchu kierownicą,
- zakręty przed przejściami dla pieszych, przejazdami rowerowymi,
- zakręty przed skrzyżowaniami i na skrzyżowaniach,
- zakręty bez koniecznych poszerzeń pasów ruchu (z teorii budowy pojazdów: szerokość pojazdu różni się od jego długości! To przekątna bryły pojazdu określa niezbędne miejsce w zakręcie; pojazdy posiadają tzw zwisy przednie, oraz zwisy tylne dla których miejsce w zakrętach powinno być przewidziane!).
Dobrym rozwiązaniem może być system, gdzie postawiony znak ostrzegawczy o niebezpiecznym zakręcie zobowiązuje automatycznie do zmniejszenia prędkości o 20 km/h (podobnie powinny działać też inne znaki ostrzegawcze).
Optymalnym rozwiązaniem znakowania niebezpiecznego zakrętu mogłoby być podawanie jego prędkości bezpiecznej, wg mojej definicji, nie w znaku ograniczenia prędkości, a cyfrą np. na tabliczce kwadratowej (lub inne rozwiązania).
Stosowane aktualnie ograniczenia prędkości połowicznie spełniają swe zadanie, gdyż mogą być sytuacje, w których samo zastosowanie się do ograniczenia nie zapewni bezpieczeństwa. Będą to zmienne parametry pojazdu (rozstaw kół, położenie środka ciężkości) oraz różna przyczepność jezdni w różnych warunkach.

Śmiertelnie niebezpieczny zakręt jest wtedy, gdy doszło już na nim do wypadku śmiertelnego.
Takie zakręty wymagają specjalnego oznakowania, analizy i natychmiastowego usuwania przyczyn.
A przyczyną może też być wadliwa nawierzchnia, przechyłka, krzywa przejściowa, profil, oznakowanie, widoczność...

smiertelnie niebezpieczny zakręt Znak z lewej - to moja propozycja znakowania zakrętów śmiertelnie niebezpiecznych.
Aktualnie, takie zakręty, można rozpoznać po ilości krzyży, zniczy, śladach ... - to za mało.

Na zdjęciach - droga krajowa nr 28 - przykład ciągłego zabijania w Graboszycach:
Niezabezpieczone i źle wyprofilowane wyjście z zakrętu z potężnym drzewem w miejscu potencjalnego wypadania pojazdów!
zakręt śmiertelnie niebezpieczny
W tym kontekście wprowadzanie szkolenia na płytach poślizgowych dla początkujących kierowców, zamiast właściwego projektowania, wykonywania i znakowania zakrętów jest nieporozumieniem ? a może przestępstwem ?
"Rozdział XXI Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
Art. 173. § 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10." .....
UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
12.04.2024
WITAJ
3052413TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 23.04.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 166


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.