WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikNaczepa, pojazd członowy - zagrożenia w ruchu.Definicja z PoRD:
"52) naczepa – przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd;
35) pojazd członowy – zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą; "

Definicja z Wikipedii

Naczepa – rodzaj przyczepy przeznaczony do transportu rzeczy, bez przedniej osi i zaprojektowany tak, że część naczepy wraz z ładunkiem spoczywa na tylnej osi ciągnika siodłowego tworząc wspólnie pojazd członowy. Ciągnik siodłowy z naczepą połączony jest za pomocą siodła i tzw. sworznia królewskiego.


Pojazd członowy, tzn. ciągnik siodłowy złączony z naczepą, poruszając się w nieprzystosowanej infrastrukturze drogowej, tworzy zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Do wykonania manewru potrzebuje dużej przestrzeni - innej, i to ze znaczną różnicą, od pojazdów pojedynczych, czy też złączonych z przyczepami.
Z uwagi na różnorodność stosowanych technicznych rozwiązań i fizykę toru ruchu, to potrzebne miejsce może się dynamicznie zmieniać na skrzyżowaniach i w zakrętach.

Zagrożenia podczas jazdy ciągnika siodłowego z naczepą to:

punkty zagrożeń
1. Podstawowym zagrożeniem jest tor ruchu kół tylnych naczepy - podążają one za sworzniem królewskim w ciągniku siodłowym - te koła skracają sobie drogę - wjeżdżają na krawężnik, wjeżdżają na chodnik, drogę dla rowerów.
Nieuważni uczestnicy ruchu drogowego, dzieci mogą być wówczas rozjechane !
Śmiertelne zagrożenie powstaje dla rowerzystów wyprzedzających "wolno jadące pojazdy" prawą stroną i dla kierujących innymi pojazdami.
Ich powstrzymanie się od ruchu nie wystarczy dla uratowania życia !
To skracanie drogi jest ściśle związane z typem osi tylnej, długością naczepy a ściślej odległością między osią kół tylnych a sworzniem siodła.
Czym większa ta odległość tym zajmowane miejsce będzie większe (połowa długości naczepy(?)).
Oś tylna naczepy może mieć różną konstrukcję: pojedyncza, podwójna, potrójna itd,są stosowane osie sztywne (bez regulacji), podnoszone, skrętne samonaprowadzające się, skrętne kierowane ...
Najgorsze sytuacje powstają przy naczepie spoczywającej na trzech osiach nieregulowanych - wtedy podczas jazdy po łuku realny punkt zwrotu może się dynamicznie zmieniać w zależności od nierówności terenowych, obciążenia poszczególnych kół i przyczepnością pod każdym kołem.
Powstaje sytuacja nieprzewidywalna a opony pierwszej i trzeciej osi są ścierane w poślizgu bocznym.
Kierowca pojazdu członowego musi prowadzić ciągnik siodłowy maksymalnie po zewnątrz do momentu aż tylne koła naczepy znajdą się przy prawej krawędzi jezdni - wtedy dopiero może sprowadzić ciągnik do prawej krawędzi.
Przy długości zestawu ok. 12m zespół aby wykonać skręt pod kątem prostym potrzebuje zajmowania dwóch pasów ruchu o szerokości ok. 6m i długości ok. 16m a koła tylne naczepy pójdą po łuku o promieniu ok. 6 m.
Przy dłuższych naczepach normalnych 16,5m i dopuszczanych 17,8m zródło potrzebne będzie zajmowanie dwóch pasów przed skręceniem i dwóch pasów po skręceniu z brakiem gwarancji, że zespół nie pojedzie po krawężnikach, przejściach dla pieszych czy pasach dla rowerzystów. Patrz p.8.

2. Naczepa w swoim ruchu przy skręcaniu może w pewnych fazach ruchu być nieruchoma blokując drogę mimo normalnej prędkości ciągnika siodłowego. Mniej świadomy uczestnik ruchu może być zaskoczony bryłą naczepy o długości nawet do 16,5m pełzającej w poprzek drogi - bok naczepy nie jest oświetlany światłami STOP !

niezbędne miejsce
3. Zwis przedni ciągnika - czyli część kabiny między osią przednią i przednim zderzakiem (średnio 1,65 m) )będzie poruszał się nad krawężnikiem i w przestrzeniach zarezerwowanych dla pieszych bądź rowerzystów - jak ważna jest wiedza i współpraca w tej sytuacji.
Ta wiedza jest potrzebna dla projektantów infrastruktury drogowej, organizatorów ruchu w zakresie miejsca stawiania znaków, reklam, słupów itp.itd.
To wolne miejsce dla "zwisu przedniego" jest niezbędne też dla innych pojazdów dopuszczonych do ruchu: np. autobusów miejskich ...

4. Przód naczepy przy całkowitym skręceniu kół ciągnika siodłowego może wykraczać poza obszar kreślony kabiną ciągnika i jego lusterkami (wraz ze wzrostem odległości przodu naczepy od sworznia).
Ta część może być widoczna dla kierowcy jeśli podoła z innymi koniecznymi obserwacjami.

tor ruchu w zakręcie
5. Tył naczepy może "zachodzić" tzn. pójdzie bardziej na zewnątrz łuku (norma to 80 cm)torem większym niż koła tylne - to zahaczanie jest dla kierowcy zupełnie niewidoczne !!!
A w ten sposób mogą być uszkadzane pojazdy i inne przeszkody będące obok nie tylko stojące ale też blisko przejeżdżające! Czym dłuższa część naczepy za ostatnią czynną osią tym gorzej.

6. Naczepy przy skręcaniu mogą wpadać w poślizg lub się przewracać. Kalkulator sytuacji pojazdu w zakręcie
Zależne to jest od rozstawu kół, położenia środka ciężkości i siły odśrodkowej działającej na naczepę (prędkość w nieprawidłowym zakręcie, nagły skręt ciągnika z przyhamowaniem, boczny wiatr itp.)
Przy wysokości środka ciężkości pow. 1,25 m naczepa będzie się bardzo łatwo przewracać na suchej nawierzchni!!!
7. Normalny rozkład dopuszczalnego obciążenia ciągnika siodłowego i naczepy to: przód ciągnika 8,5t; oś tylna ciągnika 11,5t a tył naczepy 24 tony.
Drogi, na których zezwala się na ruch takich zespołów powinny spełniać te określone normy.


tor ruchu naczepy przy skręcie
8. Dopuszczane normami, do ruchu na drogach publicznych, są zestawy o długości 16,5 m, szerokości 2,50 m (bez lusterek), o zewnętrznym promieniu skręcania 12,5 m a wewnętrznym 5,30 m.
To oznacza, że dopuszcza się do ruchu i normalnie eksploatuje pojazdy, które skręcając zajmują 7,20 m !!!
Schemat skręcania o kąt 90 stopni na skrzyżowaniu przedstawia rysunek obok (skrzyżowanie w Nadarzynie ok. 100 stopni).
Zestaw zajmuje dwa pasy jezdni przed skrzyżowaniem i dwa pasy ruchu za skrzyżowaniem jadąc pasem w przeciwnym kierunku, musi przekraczać linie podwójne ciągłe, jedzie po krawężnikach, chodnikach, pasach rowerowych - może do 1 metra od przejścia najeżdżać pieszych na chodniku!
Tego typu pojazd nie jest traktowany jako ponadnormatywny - kierowca nie będzie miał podczas ruchu pomocnika ani pilota.

Biorąc pod uwagę powyższe zagrożenia nie można dopuszczać tego rodzaju pojazdów do ciągłego ruchu publicznego w ciasnych ulicach miejskich.


TEN, kto dopuszcza się takich czynów jest przestępcą zgodnie z KK :
"Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
Art. 173. § 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 174. § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 175. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 173 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."


Synonimy słowa "katastrofa" to między innymi: kolizja, wypadek, karambol, nieszczęście ...

Wiedza o zagrożeniach powstających w związku z ruchem samochodów ciężarowych winna być znana wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, organizatorom tego ruchu, osobom decydującym, projektantom, politykom ...


 O mnie :animacje;kalkulatory;gry
 Mój archiwalny BLOG w portalu ZdamyTo

UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.07.2024
WITAJ
3084028TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 23.07.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 49


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.