WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikBezpieczna infrastruktura - analiza i porównanie
Norymberga - Wzory do naśladowania - audyt brd 2013 - 2015

inż.Stanisław KwartnikWypadkowość w naszym kraju jest ok. 10 razy większa niż w Niemczech! - porównanie Norymberga i Kraków przedstawiono w programie "Jedź Bezpiecznie" z dnia 15.12.2013
Wykorzystałem dostępny program do przeglądu tamtejszej infrastruktury drogowej.
Jestem przerażony różnicą. Teraz każdy może sprawdzić fakty i mity!
Co ja zauważam:

1. Rozbudowana infrastruktura komunikacyjna:
Obok miasta przebiegają autostrady, czyli ruch tranzytowy omija miasto.
Wyraźnie widać sieć dróg podstawowej komunikacji miejskiej połączonej węzłami z autostradami.
Brak skrzyżowań o ruchu okrężnym, które umieszczane u nas na głównych arteriach w okresach szczytu potrafią zablokować miasto.
Trzy linie metra, linie kolejowe, autobusowe, tramwajowe ich sprawność i system informacji dla pasażerów zniechęca do chodzenia pieszo, zniechęca do jazdy samochodem !!!
Mnóstwo podziemnych i nadziemnych miejsc bezkolizyjnego poruszania się pieszych.
Samo to może zmniejszać kolizyjny ruch w jednym poziomie o ok. 10 razy.

2. Ciężko znaleźć przejścia dla pieszych w naszym rozumieniu i wykonaniu (znak P-10 i D-6).
Zdjęcia robione w 2008 roku.
W strefach prędkości do 30 km/h - brak znaków pionowych i poziomych o przejściach dla pieszych.
Odszukane przeze mnie, przejście dla pieszych - wykorzystane w programie "Jedź Bezpiecznie" z dnia 15.12.2013 znajduje się na ul.Breite Gasse 74;90402 Nürnberg.
Przechodzi przez lokalną uliczkę, przez jeden pas ruchu w strefie 30km/h i łączy dwie strefy dla pieszych.

3.Przy prędkościach pow. 30 km/h - brak znaków pionowych i poziomych o przejściach dla pieszych,
stosuje się zawsze sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach i współistniejących miejscach przechodzenia pieszych.
Miejsca do przechodzenia jezdni przy wyższych prędkościach pojazdów oznaczane są
dwoma przerywanymi liniami w poprzek jezdni i SĄ ZAWSZE STEROWANE sygnalizacją świetlną.
Sygnalizacja dla pieszych za każdym razem jest powtarzana na wysepce rozdzielającej jezdnie.
Sygnalizacja jest wyposażona w przyciski sterowania dla pieszego bądź dla rowerzysty ze stosownym słupkiem pomocnym przy zatrzymaniu się.
System jest prosty i powtarzalny - zawsze jest sygnalizator podstawowy po prawej stronie jezdni przed liniami.
Przy szerszych jezdniach jednokierunkowych stosuje się sygnalizator też po lewej stronie jezdni i nad jezdnią.

4. Wjazd w ścisłe centrum lub osiedla mieszkaniowe to strefy ograniczenia prędkości - do 30 km/h , strefy zamieszkania i strefy tylko dla pieszych (ZONE).
Tam brak znaków o przejściach dla pieszych, o przejazdach i pasach rowerowych, o ustępowaniu pierwszeństwa na skrzyżowaniach.
Tam jezdnia, chodnik, pobocze często są w jednym poziomie - co ułatwia wzajemne przemieszczanie się i pozbywa ludzi walki o "swoje" miejsce (?)...

5. Na skrzyżowaniach nie zauważam sygnalizatorów i możliwości warunkowego skręcania w lewo, w prawo.
Stosuje się sygnalizatory kierunkowe tzn bezkolizyjne.
Stosuje się linie (krzyżyki) prowadzące przez skrzyżowanie, co ułatwia jazdę dokładnie swoim pasem.
Maluje się strzałki kierunkowe wskazujące jak ustawiać się do jazdy prosto, w prawo, w lewo mimo braku wyznaczonych pasów ruchu.
Miejsca ruchu dla rowerów są dokładnie znakowane.
Nie zauważam propagowanych u nas śluz rowerowych.

6. Osadzanie krawężników jezdni na wysokości 2-8 cm nad jezdnią umożliwia awaryjne opuszczanie jezdni nie tylko przy awarii ale też podczas zbliżania się pojazdu w akcji ratunkowej.

7. Oświetlenie ulic jest umieszczane centralnie nad środkiem jezdni, środkiem skrzyżowania - zapewnia optymalną widoczność sytuacji na drodze, skrzyżowaniu.


Tam wiedzą, że:
Przepis ogólny o ustępowaniu pierwszeństwa pieszym, rowerzystom nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa
.
zrozumiano to już dawno na Zachodzie i dokonuje się zmian w infrastrukturze -- zdjęcia były robione ok. 2008 roku.

Prosty przykład różnic w działaniu przepisów ogólnych a w działaniu sygnalizacji:
Zbliżają się do przejścia piesi i kierowcy.
Niewłaściwa, polska interpretacja przepisu ogólnego powoduje, że :
- każdy pieszy może wejść na przejście niezależnie od sytuacji i konieczności,
- każdy kierujący pojazdem może rozpocząć procedurę "przepuszczania pieszego", a inni muszą się dostosować ...
Ta dowolność jest powodem chaosu i śmiertelnie niebezpiecznych nieporozumień na przejściu:
- zdarza się, że ten rozpoczynający źle rozeznał sytuację;
- zdarzają się sytuacje, że ten czyn może być przez kogoś niezauważony;
- zdarza się, że może być fizycznie niemożliwy do wykonania (prędkość, czas reakcji, stan nawierzchni) dla kogoś z różnych powodów.

To jest nie do pomyślenia w bezpiecznej organizacji ruchu drogowego!

TYLKO SYGNALIZACJA daje szansę zgodnego zachowania wszystkich uczestników spotkania !
Sygnalizacja jest widoczna dla wszystkich pieszych, rowerzystów i pojazdów zbliżającyh się różnymi pasami ruchu.
Sygnalizacja daje czas na stosowną reakcję dla każdego uczestnika ruchu drogowego.
Czas świecenia sygnału żółtego (3-5 sekund w zależności od nominalnej prędkości pojazdów na jezdni) pozwala na spokojne i bezpieczne działania.
Czas świecenia sygnału zielonego dla pieszego może być dopasowany do szerokości jezdni i czasu przechodzenia pieszego
- w ten sposób przerwa w ruchu nie trwa więcej niż należna wg ogólnego przepisu (może to być np. 3, 6, 9 sekund w zależności od szerokości jezdni).
Znika problem niedozwolonego i super niebezpiecznego wyprzedzania przed i na przejściu dla pieszych.
Znika problem mijania się pojazdów na przejściu dla pieszych i martwe strefy widoczności z tym związane.
Ruch może zostać zdyscyplinowany i porcjowany, może być dopasowany do aktualnych potrzeb i natężenia ruchu.
Czas przejazdu może być przewidywalny.


Jak działa w Niemczech bezpieczny mechanizm organizacji ruchu drogowego?

Miejsca do przechodzenia pieszych i rowerzystów oznakowano inaczej niż dawne zebry i znaki pionowe - tylko cienkie linie przerywane w poprzek jezdni.
Pozbywa się tym samym ludzi jakiegokolwiek kombinowania z pierwszeństwem, jakiegokolwiek wyrywania się jak "Filip z konopii".
Wszyscy stosują się do wskazań sygnalizatorów.
Uzyskano możliwość porcjowanego sterowania przepływem strumieni pieszych i pojazdów zapewniając optymalizację i bezpieczeństwo komunikacji.

Nie wyznacza się przejść dla pieszych w strefach ruchu do prędkości 30km/h.
Przy braku znaków pionowych, poziomych nastąpiło równouprawnienie wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Muszą się wtedy wzajemnie zauważać, tolerować, dogadywać i współpracować w imię bezpiecznego przemieszczania się.
Piesi mają prawo przechodzić na skrzyżowaniach wg przepisów ogólnych.
Wniosek :
Tam się nie da zabić pieszego na przejściu.
Wszystko jest jasne, oczywiste, proste i powtarzalne, a jeśli postąpili tak w Norymberdze, to tak samo trzeba postąpić w miastach Polski.


A w Polsce ? OSTRZEGAM PRZED PUŁAPKAMI !
Brak podstawowej wiedzy o podstawach bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych !

U NAS CHCE SIĘ ROZDAWAĆ PIERWSZEŃSTWO !!!
U NAS MALUJE SIĘ BEZPRAWNIE ZNAK P-10 (zebrę) NAWET POZA JEZDNIĄ !!!

Przejście dla pieszych to oznakowana zebrą powierzchnia jezdni (przepisy PoRD).
Malowanie znaku P-10 w innych miejscach np na poboczu, na chodniku, na wysepkach rozdzielających jezdnie stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dużych rozmiarów - jest to czyn zabroniony, określany przestępstwem, zgodnie z art. 173-175 Kodeksu Karnego.
Niebezpieczeństwo polega na tym, że pieszy może uważać, że przysługują mu wszelkie prawa z faktu przebywania na "przejściu" a kierowca może być tą sytuacją zaskoczony.
W POLSCE OSTRZEGA SIĘ O PRZEJŚCIU ZAMIAST ZASTOSOWAĆ SYGNALIZACJĘ !!!

W Polsce wykonuje się przejścia dla pieszych oznakowane, malowane, oświecane, z wymyślnym ostrzeganiem o przejściu ( a nie o pieszym !)
przez trzy i większą ilość pasów ruchu bez sygnalizacji świetlnej, na drogach z prędkościami nawet 100 km/h (np. na drogach dwujezdniowych - "zakopianka").
Jest stosowane ograniczenie prędkości przed przejściami do 70 km/h - jak działa ? - każdy wie,......
Takie rozwiązania to idealne miejsca i sposoby w skutecznym zabijaniu pieszego a nie organizowanie bezpiecznego ruchu.
To musi zniknąć z dróg !

Zamiast zniechęcania pieszych do wchodzenia na "dziadowską infrastrukturę" chce się ustami polityków zabijać na niej ludzi.
Chce się dawać, nieświadomym tego pieszym, prawo wchodzenia pod zbliżające się pojazdy !? (czyn aktualnie zabroniony w przepisach).

Nie zniechęca się ludzi do korzystania z samochodów i nóg poprzez rozwój infrastruktury:
- budowę szybkich kolei miejskich, podmiejskich;
- budowy metra na wielu poziomach komunikacyjnych,
- budowy obwodnic miast,
- organizowania logicznych systemów komunikacyjnych,
- budowę wielopoziomowych parkingów, przejść, przejazdów, skrzyżowań ......

I ta propaganda! Co ona potrafi zrobić z biednymi ludźmi.
Już są i giną ludzie przekonani o swoim "bezwzględnym pierwszeństwie" przed pojazdem.
A wniosek ten wyciągnęli z przykładów ustępowania pierwszeństwa pieszym na Zachodzie i z nieodpowiedzialnych słów polityków i mediów.
Przy naszych rozwiązaniach komunikacyjnych i propozycjach zmian w przepisach a nie w infrastrukturze,
powstało zagrożenie zwiększania śmiertelności pieszych na przejściach!

Jest ono teraz wyliczalne - jest to wynik nieodpowiedzialnych zachowań polityków i mediów.
Do 2010 roku udział procentowy wypadków, zabitych i rannych ludzi na przejściach dla pieszych był, w przybliżeniu, procentowo stały w stosunku do ogólnej liczby(5%).
Od 2011 następuje coroczny wzrost ofiar na przejściach dla pieszych.
W 2013 roku w porównaniu do roku 2010 nastąpił wzrost zdarzeń na przejściach:
- ilości wypadków o 165 tj o 4,7%;
- ilości osób zabitych o 46 tj o 23,5%;
- ilości osób rannych o 154 tj o 4,4% !
W 2014 roku w porównaniu do roku 2010 następuje dalszy wzrost tragedii na przejściach:
- 3 855 wypadków tj. 11,0% - wzrost o 373 tj o 10,7%
- 296 osób zginęło tj. 9,2% - wzrost o 100 tj o 51 %
- 3 798 osób rannych tj. 8,9% - wzrost o 280 tj o 8 %

Na podstawie: https://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html
Opracowałem to w dobrej wierze na podstawie dostępnych też dla Państwa źródeł.


Zapraszam do wędrówki po miastach w Niemczech:

SĄ WYZNACZONE MIEJSCA DO PRZECHODZENIA JEZDNI!
JEST SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNA!

SYGNALIZATORY MAJĄ PRZYCISKI DOSTĘPNE DLA PIESZYCH!

BRAK ZEBRY ! czyli brak znaku P-10, brak znaku pionowego z serii D-6 o przejściu dla pieszych.
Cienkie przerywane linie poprzeczne; Tak jest wystarczająco często i ... wszędzie tak samo!

View Larger Map

Skrzyżowania z wyspą bez znaków, brak wyznaczanych przejść dla pieszych w strefach 30 km/hView Larger Map

Monachium zaprasza:

- znakowanie niebezpiecznych zakrętów nawet w Centrum miasta - u nas nie ma przepisowego obowiązku;
- niskie krawężniki umożliwiające w razie potrzeby (korek-pojazd w akcji) zjechanie z jezdni celem umożliwienia przejazdu pojazdom ratunkowym;

View Larger MapPrzepisy ruchu drogowego w Niemczech : STVO - 2013

Z tegoż źródła:
"§ 25 Fußgänger
(1) Wer zu Fuß geht, muss die Gehwege benutzen. Auf der Fahrbahn darf nur gegangen werden, wenn die Straße weder einen Gehweg noch einen Seitenstreifen hat. Wird die Fahrbahn benutzt, muss innerhalb geschlossener Ortschaften am rechten oder linken Fahrbahnrand gegangen werden; außerhalb geschlossener Ortschaften muss am linken Fahrbahnrand gegangen werden, wenn das zumutbar ist. Bei Dunkelheit, bei schlechter Sicht oder wenn die Verkehrslage es erfordert, muss einzeln hintereinander gegangen werden.
(2) Wer zu Fuß geht und Fahrzeuge oder sperrige Gegenstände mitführt, muss die Fahrbahn benutzen, wenn auf dem Gehweg oder auf dem Seitenstreifen andere zu Fuß Gehende erheblich behindert würden. Benutzen zu Fuß Gehende, die Fahrzeuge mitführen, die Fahrbahn, müssen sie am rechten Fahrbahnrand gehen; vor dem Abbiegen nach links dürfen sie sich nicht links einordnen.
(3) Wer zu Fuß geht, hat Fahrbahnen unter Beachtung des Fahrzeugverkehrs zügig auf dem kürzesten Weg quer zur Fahrtrichtung zu überschreiten, und zwar, wenn die Verkehrslage es erfordert, nur an Kreuzungen oder Einmündungen, an Lichtzeichenanlagen innerhalb von Markierungen oder auf Fußgängerüberwegen (Zeichen 293). Wird die Fahrbahn an Kreuzungen oder Einmündungen überschritten, sind dort vorhandene Fußgängerüberwege oder Markierungen an Lichtzeichenanlagen stets zu benutzen.
(4) Wer zu Fuß geht, darf Absperrungen, wie Stangen- oder Kettengeländer, nicht überschreiten. Absperrschranken (Zeichen 600) verbieten das Betreten der abgesperrten Straßenfläche.
(5) Gleisanlagen, die nicht zugleich dem sonstigen öffentlichen Straßenverkehr dienen, dürfen nur an den dafür vorgesehenen Stellen betreten werden.
§ 26 Fußgängerüberwege
(1) An Fußgängerüberwegen haben Fahrzeuge mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen den zu Fuß Gehenden sowie Fahrenden von Krankenfahrstühlen oder Rollstühlen, welche den Überweg erkennbar benutzen wollen, das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dann dürfen sie nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren; wenn nötig, müssen sie warten.
(2) Stockt der Verkehr, dürfen Fahrzeuge nicht auf den Überweg fahren, wenn sie auf ihm warten müssten.
(3) An Überwegen darf nicht überholt werden.
(4) Führt die Markierung über einen Radweg oder einen anderen Straßenteil, gelten diese Vorschriften entsprechend."
Raport o ochronie pieszych w przepisach krajów europejskich:
"https://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/Raport_KRBRD_ochrona_pieszych_na_przejsciach_2013.pdf" title="https://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/Raport_KRBRD_ochrona_pieszych_na_przejsciach_2013.pdf">https://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/Raport_KRBRD_ochrona_pieszych_na_przejsciach_2013.pdf
A w Polsce np. w Krakowie utrzymuje się przejścia bez sygnalizacji przez trzy pasy ruchu:

View Larger Map
 

A w Polsce np. w Warszawie utrzymuje się przejścia dla pieszych bez sterowania przez 8 (osiem) pasów ruchu (torów jazdy) Niesterowane przejścia !!!


Koszt wypadków w ruchu drogowym w 2012 roku wyniósł ok. 30 mld złotych.
Źródło:
"https://www.krbrd.gov.pl/download/pdf/KOSZTY_WYPADKOW_DROGOWYCH_W_POLSCE_W_2012_R_final.pdf">Koszt wypadków drogowych w 2012

Tam też informacja o sposobach liczenia i koszcie jednego wypadku śmiertelnego jako 2,5 mln złotych.

Budowa sygnalizacji świetlnej to w biurokratycznej Polsce koszty rzędu 170 tys. złotych -
Obecnie - 2017 można dużo taniej i lepiej !!! : https://a-ster.pl/oferta/bezpieczne-przejscie-dla-pieszych/

Czyli, aby uniknąć wysoce prawdopodobnemu wypadkowi śmiertelnemu na przejściu dla pieszych przez trzy pasy ruchu można wykonać ponad 60 (słownie sześćdziesiąt) sygnalizacji świetlnej z pełnym wyposażeniem.

Ten brak działań i zaniechania w bezpieczeństwu ruchu drogowego nie ma żadnego uzasadnienia i obciąża bezpośrednio sprawujących władzę.


I JAK W TEJ SYTUACJI - obecnie styczeń 2014 rok w Polsce - BEZPIECZNIE SIĘ ZACHOWYWAĆ?
Dojeżdżając do przejścia:
- rezygnujemy z wyprzedzania przed przejściami bez sygnalizacji świetlnej; NIE MA INNEJ OPCJI !

- pilnie obserwujemy zachowanie wszystkich pojazdów - czy aby ktokolwiek nie rozpoczyna procedury "przepuszczania" a gdy tak się dzieje : musimy współpracować z nim i z pozostałymi uczestnikami sytuacji aby wszystko zakończyło się pomyślnie; NIE MA INNEJ OPCJI !

- pilnie obserwujemy zachowania pieszych zbliżających się do przejścia z lewej i prawej strony, stojących przy przejściu z lewej i prawej strony - przy ruchu jakiejkolwiek osoby na przejście ustępujemy pierwszeństwa pieszym na przejściu; NIE MA INNEJ OPCJI !

- pilnie obserwujemy całe przejście dla pieszych - czy nie ma tam pieszego - przy stojącym pojeździe przed przejściem w pierwszej kolejności zakładamy, że ten pojazd ustępuje pierwszeństwa pieszemu, że tam będzie pieszy niewidoczny dla nas i, że będzie wychodził za niewidocznej przeszkody. Przejechać obok niego (omijanie) jest surowo zabronione. NIE MA INNEJ OPCJI !

- jeśli chcemy umożliwić pieszemu przejście przez przejście musimy to robić w sposób czytelny we współpracy z innymi pieszymi i pojazdami na innych pasach ruchu - jeśli tego nie potrafimy lub sytuacja jest niejasna - nie wolno nam stwarzać zagrożenia w ruchu drogowym!

Dochodząc do przejścia:

- nie mamy prawa wchodzenia na przejście bez uwzględnienia odległości i prędkości zbliżających się pojazdów;
- nie możemy wchodzić bezpośrednio przed jadący pojazd;
- nie możemy wychodzić zza stojącego pojazdu - nawet będąc na przejściu, jeśli nie sprawdzimy sytuacji na następnym pasie ruchu;

TRUDNE? - niestety to musi trwać do czasu zmian w infrastrukturze.O bezpiecznej organizacji przejść dla pieszych pisałem już :Bezpieczne przejście

O wypadkach na przejściu Analiza przyczyn wypadków na przejściu - sonda.

O zagrożeniach w ruchu: Poznaj zagrożenia w ruchu drogowym - audyt BRD 2012.

Polskie zamiary zmian ustawy:
https://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/spr_1859/$file/spr_1859.pdf:
 "USTAWA z dnia ………….……………… 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Art. 1.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na przejściu lub wchodzący na nie, ma pierwszeństwo przed pojazdem.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
 „1a. Pieszy przed wejściem na przejście dla pieszych uwzględnia odległość od zbliżającego się pojazdu, jego prędkość i warunki drogowe.”;
2) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub na nie wchodzi. Kierujący pojazdem, z wyjątkiem kierującego tramwajem, jest obowiązany zatrzymać pojazd przed przejściem o ile jest to konieczne dla umożliwienia oczekującemu pieszemu wejścia na to przejście.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia."

1.Ustawodawcy nie wiedzą co oznaczają słowa "mieć pierwszeństwo", nie wiedzą, że te słowa nie są w Prawie o ruchu drogowym określone,
nie wiedzą, że fałszywe polskie pojęcie "mam pierwszeństwo" oznacza bezwzględność w egzekwowaniu a to przyczyniło się do 33% wypadków w 2013 roku.
Zapomniano,że pod słowem pojazd kryją się tramwaje, pojazdy uprzywilejowane w akcji, przyczepy, naczepy ...
2.„1a. Pieszy przed wejściem na przejście dla pieszych uwzględnia odległość od zbliżającego się pojazdu, jego prędkość i warunki drogowe.”;
Ten zapis sugeruje, że mamy w Polsce przejścia po jednym pasie ruchu i wystarczy uwzględnić jeden pojazd !
A w Konwencji Wiedeńskiej: "na innych przejściach dla pieszych piesi nie powinni wchodzić na jezdnię bez uwzględnienia odległości i szybkości zbliżających się pojazdów." jest mowa i musi być mowa o wszystkich pojazdach na wszystkich pasach ruchu.
3."Kierujący pojazdem, z wyjątkiem kierującego tramwajem, jest obowiązany zatrzymać pojazd przed przejściem o ile jest to konieczne dla umożliwienia oczekującemu pieszemu wejścia na to przejście.”
Ustąpienie pierwszeństwa to nie tylko zatrzymanie przed przejściem to przede wszystkim powstrzymywanie się od ruchu dużo wcześniej przed przejściem. Jeśli już obowiązany do powstrzymania się od ruchu to przecież z uwzględnieniem całej sytuacji w okolicy przejścia - prędkości, gęstości ruchu na innych pasach ruchu, warunków drogowych i to wtedy, gdy jest to konieczne z uwzględnieniem sytuacji za pojazdem. Umożliwienie pieszemu wejścia na przejście spowoduje jego zabicie, gdy nie będzie uwzględnione to, o czym wyżej.
Proszę o zaniechanie takich działań.

Projekt odrzucony przez Senat i aktualnie przez Sejm:
Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu
USTAWA

z dnia 25 września 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Art. 1.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137, z późn. zm.1)
) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby
zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej
zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia
kroku lub – w przypadku oczekiwania na możliwość wejścia na przej-
ście dla pieszych – powstrzymania się od wejścia na nie;”;
2) w art. 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować
szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać
z przejścia dla pieszych.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo
przed pojazdem. Pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście
dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju.
1b. Przed wejściem na przejście dla pieszych, pieszy jest obowiązany zatrzymać
się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeń-
stwa.”;
3) w art. 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia
dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić
pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub
oczekuje na możliwość wejścia na nie.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kierujący tramwajem zbliżając się do przejścia dla pieszych
jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa
pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych.”
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
MARSZAŁEK SEJMU
Źródło: https://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/dok?OpenAgent&1859_u

WAŻNE : DALEJ OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY PoRD dot. zachowania się na przejściach i w ich pobliżu:


Ruch pieszych

Art. 11.
1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego ko-rzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ru-chu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wy-jątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
Art. 13.
1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed po-jazdem.
2. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
3. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.
4. Jeżeli na drodze znajduje się przejście nadziemne lub podziemne dla pieszych, pieszy jest obowiązany korzystać z niego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
5. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.
6. Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
7. Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu.
8. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przej-ście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się od-powiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.
Art. 14.
Zabrania się:
1) wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pie-szych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
4) przebiegania przez jezdnię;
5) chodzenia po torowisku;
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpiecza-jące lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.
Art. 26. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.
3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.
4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.
6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.
7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.
"
oraz:

W § 47 ust. 4 w Rozp. o znakach i sygnałach: " Kierujący pojazdem zbliżając się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających. "


Jak poprawić bezpieczeństwo w danym miejscu, na danym skrzyżowaniu ?
Wykonam analizę, podam optymalne rozwiązanie na uzgodnionych warunkach.

UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
15.02.2024
WITAJ
3038731TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 18.03.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 434


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.