WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikUrządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - Znaki drogowe seria U
Na postawie n/w ustaw i rozporządzeń :
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001990">Aktualne ( 8.12.2019) ujednolicone prawo o ruchu drogowym
"http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002310">Aktualne ujednolicone rozporządzenie o znakach drogowych
"http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002311">Aktualne ujednolicone rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
TO TE W/W PRZEPISY DECYDUJĄ W PRZYPADKACH jakiejkolwiek niezgodności z poniższymi schematami teraz i w przyszłości.
Na podstawie:
"Warszawa, dnia 26 listopada 2019 r.
Poz. 2310
OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych."Podstawowe znaki i urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego z serii U:

ŹRÓDŁO: Załącznik nr 4
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA
RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH
Zasady ogólne
"Podstawowym celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona
życia i w ograniczonym zakresie także mienia uczestników ruchu i osób pracujących na
drodze, a w niektórych przypadkach także użytkowników terenów przyległych."

U-1 - Słupek prowadzący.

U-1

U-2 - Słupek krawędziowy.

U-2

Słupki krawędziowe U-2 według wzoru pokazanego na rysunku 2.2.1 dopuszcza się do stosowania w celu bardziej precyzyjnego zlokalizowania zjazdu z drogi na skrzyżowaniu na inną drogę. Słupki krawędziowe określają dokładniej geometrię skrzyżowania, ułatwiając manewr skręcania szczególnie w porze nocnej i w złych warunkach atmosferycznych.
Słupki krawędziowe mają odblaskowe pasy poprzeczne biało-zielone. Kształt słupków krawędziowych w poprzecznym przekroju jest okrągły o średnicy 120 mm.
Słupki krawędziowe stosuje się na skrzyżowaniach wszystkich dróg, w ciągu których umieszczono słupki prowadzące, według zasad pokazanych na rysunku 2.2.2.
Słupki krawędziowe umieszcza się w odległości minimum 0,50 m od krawędzi jezdni lub pobocza twardego.

U-3 - Tablica prowadząca

U-3
2.3.
Tablice prowadzące stosuje się w celu uprzedzenia kierującego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku jazdy na szczególnie niebezpiecznych łukach poziomych i na skrzyżowaniach typu „T”.
Tablice prowadzące dzielą się na:
– pojedyncze w prawo U-3a,
– pojedyncze w lewo U-3b,
– ciągłe w prawo U-3c,
– ciągłe w lewo U-3d,
– dwustronne U-3e.

U-4 - Tablica rozdzielająca

U-4

Tablice rozdzielające U-4 stosuje się w celu wskazania kierującemu pojazdem miejsca rozdzielania się kierunków ruchu. Tablice mają kształt prostokąta o wyokrąglonych narożach. Tło tablicy jest barwy czerwonej, pasów w kształcie grotu strzały – barwy białej. Tło oraz pasy powinny być wykonane z materiałów odblaskowych o parametrach odpowiadających znakom drogowym pionowym zastosowanym na danym odcinku drogi, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

U-5 - Słupek przeszkodowy.

U-5


U-6 - Tablica kierująca.

U-6


U-7, U-8 - Znak kilometrowy, znak hektometrowy.

U-7,U-8


U-9 - Ograniczenie skrajni drogi.

U-9


U-10 - Urządzenie bramowe.

U-10


U-11 - Balustrada.

U-11


U-12 - Słupek blokujący.

U-12


U-13 - Rogatka (zapora).

U-13


U-14 - Bariera ochronna.

U-14


U-15 - Osłona zabezpieczająca.

U-15


U-16 - Próg zwalniający.

U-16


U-17 - Próg podrzutowy.

U-17


U-18 - Lustro.

U-18


U-19 - Osłona przeciwolśnieniowa.

U-19


U-20 - Zapora drogowa.

U-20


U-21 - Tablica kierująca.

U-21


U-22 - Taśma ostrzegawcza.

U-22


U-23 - Pachołek drogowy.

U-23


U-24 - Tablica uchylna.

U-24


U-25 - Separator.

U-25


U-26 - Tablica ostrzegawcza.

U-26


U-27 - Tablica wcześnie ostrzegająca.

U-27


U-28 - Kładka dla pieszych.

U-28


U-29 - Mechaniczny sygnalizator wiatru.

U-29

UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
12.04.2024
WITAJ
3052405TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 23.04.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 158


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.