WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikSZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ A ZWYKŁA OSTROŻNOŚĆ

Każdy człowiek na drodze jest zobowiązany zachowywać zwykłą=naturalną ostrożność zawsze.

W sytuacjach określonych przepisami każdy człowiek=uczestnik ruchu drogowego musi zachowywać szczególną ostrożność.


Z przepisów:

"22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu
zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu
umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie;"

Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

Art. 13. 1. Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem.

Uwaga zmiana przepisów: art. 13: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;


Art. 33. 1. .... Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. ...
6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować
szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ to
przygotowanie się do najgorszego rozwoju sytuacji a więc
zmniejszenie prędkości, pilna obserwacja i gotowość do reagowania: sprzęgłem, hamulcem, gazem, kierownicą adekwatnie do sytuacji kub niereagowania.
Jest ona wymagana w szczególności:Praktycznie: szczególna ostrożność kierującego, to koncentracja, noga lewa nad pedałem sprzęgła a prawa nad pedałem hamulca+pilna obserwacja. To ręce na kierownicy, cisza w samochodzie a nawet uchylone okno ...
Praktycznie: szczególna ostrożność pieszego, to koncentracja, pilna obserwacja lewa-prawa-lewa z oceną odległości i prędkości zbliżających się pojazdów, z gotowością na przyśpieszenie, zwolnienie kroku lub zatrzymanie się w każdym miejscu poza torem ruchu jadącego pojazdu.
Z wiedzą, że wejście pod jadący pojazd nawet na przejściu dla pieszych jest zabroniony - art.14.1 PoRD.
W ten sposób można skrócić czas reakcji nawet o ok. 0,5s i odpowiednio zareagować.

PAMIĘTAJ: Zasady szczególnej ostrożności dotyczą tych co mają pierwszeństwo i tych co go nie mają.BEZPIECZNA PRĘDKOŚĆ
CZYTELNA JAZDA
BEZPIECZNY ODSTĘP
ZASADY USTĘPOWANIA PIERWSZEŃSTWAKalkulator prawidłowego odstępu

Warto czasem sprawdzić nasze wyczucie lub popracować nad właściwym korzystając z kalkulatora drogi zatrzymania,
kalkulatora powstawania karambolu.
UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.06.2024
WITAJ
3073045TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 25.06.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 61


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.