WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikWIDOCZNOŚĆ, LUSTRA, LUSTERKA, ZWIERCIADŁA
autor: inż.Stanisław Kwartnik - 02.04.2015


Przy ograniczonej widoczności człowiekowi powinny pomagać lustra drogowe i lusterka samochodowe.
Powinny one umożliwiać sprawdzenie określonego obszaru pod względem obecności innych pojazdów, pieszych
ale również powinny umożliwiać ocenę prędkości i odległości zbliżającego się pojazdu.
Czyli powinny spełniać dwie funkcje.
Czy zawsze tak jest ? Obawiam się, że nie, a błędy w tym temacie stanowią śmiertelne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Lustra wypukłe zmniejszają rzeczywisty wymiar zbliżającego się pojazdu.
Dodatkowo umieszczanie ich od oka kierowcy dalej niż 2 m powoduje dalsze katastrofalne pomniejszanie obrazu.

PRZEPISY

Przepis regulujący ich stosowanie to: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
Dz.U.2003.220.2181
"9.Lustra drogowe
Lustra drogowe wypukłe U-18, o zwiększonym kącie obserwacji, stosuje się w miejscach, gdzie
stojące przy drodze budynki, słupy, drzewa itp. ograniczają widoczność kierującym pojazdami.
Dotyczy to przede wszystkim:
-skrzyżowań dróg i ulic osiedlowych,
-wyjazdów z posesji,
-przystanków komunikacji zbiorowej usytuowanych na łukach dróg (torów) lub ulic,
-dróg wewnętrznych w zakładach produkcyjnych, obiektach handlowych itp.
Lustra drogowe powinny być zamocowane na wysokości minimum 2,0 m od poziomu chodnika (pobocza).
Stosuje się dwa rodzaje luster drogowych:
-okrągłe U-18a,
-prostokątne U-18b.
W tabeli 9.1 przedstawiono stosowane lustra drogowe w zależności od odległości obserwacji kątowej."
Tabela 9.1.Rodzaje i wymiary luster drogowych U-18
Rodzaj lustra;;Średnica lub długości boków lustra(mm);;Minimalna odległość obserwacji kątow(m)

okrągłe ;; Ø500, Ø600 ;; 9 ÷ 12
okrągłe ;; Ø700, Ø800, Ø900 ;; 15 ÷ 22

prostokątne ;; 400 x 600 ;; 9 ÷ 12
prostokątne ;; 600 x 800 ;; 15 ÷ 22
prostokątne ;; 800 x 1000 ;; 22 ÷ 27

WŁĄCZENIE SIĘ DO RUCHU PRZY BRAKU WIDOCZNOŚCI


Włączenie się do ruchu wymaga, przy ruchu pojazdów z prędkością 50 km/h, widoczności wolnej drogi z lewej i prawej strony na ok. 50 - 60 m.
Wynika to z czasu potrzebnego na ruszenie pojazdu, wyjazd i wyprostowanie pojazdu na prawym pasie ruchu - oceniam to na 4 sekundy.
4 s * 13.9 m/s = 55 metrów.
W bezpośredniej obserwacji to samochód osobowy o szerokości 165cm jest dobrze widoczny
i w 40 cm odległości od oka człowieka jego wymiar to 12 mm.
Podobnie, ale w obserwacji lustra wypukłego z bliskiej odległości to 2 mm.
Podobnie, ale w obserwacji lustra wypukłego umieszczonego w odległości 8 m to 0 mm.
Tak wyglądają różnice !

Przykładowa fuszerka w ruchu drogowym na ul. Petrażyckiego w Krakowie:

lustro lustro

Lustra tam umieszczone są w odległości 8m od oka kierowcy - pozwalają zauważyć pojazd z lewej strony w czasie 1 sekundy przed spotkaniem.
Taka widoczność i tak zmniejszonego pojazdu jest śmiertelnie niebezpiecznym zagrożeniem w ruchu drogowym.
Wyjazd następuje na drogę (na łuku zakrętu i na wzniesieniu), na której obowiązująca prędkość 50 km/h jest często przekraczana.
Nie jest to droga osiedlowa.
Zakres obserwacji od 4 - do 1 sekundy przed "spotkaniem" jest czysty - wyjazd w tym czasie może zakończyć się tragicznie.
Dodatkowo lustra nie posiadają ekranu chroniącego przed oślepiającym słońcem nisko nad horyzontem w godzinach przedpołudniowych.
Brak również zadaszeń chroniących lustra przed czynnikami atmosferycznymi ...

WIDOCZNOŚĆ BEZPOŚREDNIA A WIDOCZNOŚĆ W LUSTRACH


Widoczność bezpośrednia jest, jak wiadomo, najpewniejsza.
Analizując zjawisko i sprowadzając sytuacje do odległości dobrego widzenia np. 40 cm można zauważyć stopniowe zmniejszanie się obiektów w miarę oddalania.
Oko ludzkie potrafi ocenić odległość i prędkość zbliżających się obiektów - ale przecież nie w nieskończoność.
Poniższy kalkulator pozwoli wyliczyć rozmiar obiektu w odległości 40cm i poda zmianę wymiaru w czasie 1 s.
Czy każdy człowiek potrafi tak zauważać i tak oceniać ?

Wprowadzanie luster wypukłych do obserwacji zniekształca normalny obraz - ma znaczenie jako ogólny obraz sytuacji, ale nie nadaje się jak to widać
w załączonym filmie, zdjęciach i wyliczeniach, do oceny odległości i szybkości zbliżających się pojazdów.

Prawidłowym rozwiązaniem w trudnych sytuacjach są lustra płaskie, które zachowują ciągłość skali zmniejszania.
W lustrach płaskich jest możliwość oceny odległości i prędkości zbliżania się pojazdu tak jak w normalnej obserwacji.

Pomiar odległości do zbliżającego się pojazdu i ocena jego prędkości:


Odległość od obiektu (O) można w przybliżeniu określić znając wymiar obiektu(W), jego rozmiar (w) w polu widzenia odległym od oka (o).
Dla dobrych porównań można przyjąć odległość dobrego widzenia (o) równą 40 cm.

WPROWADŹ ZMIENNE:
WYNIKI:
Odległość pomiaru od oka (cm)

Odległość do obiektu (m)
Po sekundzie
Prędkość rzeczywista obiektu (km/h) (m/s) Prędkość zmiany wymiaru obiektu (mm/s)
Wymiar rzeczywisty obiektu (cm) Rozmiar obiektu (mm)
a po 1 s

Wzór:
O = o*W/w;
Owocnych eksperymentów.


Błąd ustawowy? Czy celowe szkodliwe działania? Już dawno te sprawy były usterkowane.
Odszukane informacje w internecie:
https://www.ein.org.pl/sites/default/files/2007-01-08.pdf tam
Krzysztof OLEJNIK
"KRYTYKA PRZEPISÓW I STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH WSPOMAGANIA KIERUJĄCYCH POJAZDAMI
ZA POMOCĄ LUSTER NA DROGACH O NIEDOSTATECZNEJ WIDOCZNOŚCI"

Norma i produkcja:
https://www.lustra.norma-bg.pl/lustra_drogowe_2_3.html


UWAGI I WNIOSKI

1. LUSTRA DROGOWE KŁAMIĄ.
2. Lustra wypukłe zmniejszają wymiar rzeczywisty w skali, która nie jest podawana !
3. Czym większe pole możliwej obserwacji - tym zmniejszenie rzeczywistych wymiarów jest większe.
4. Obraz samochodu zmniejszony 5x niż widoczny w rzeczywistości oznacza, że ten samochód jest 5x bliżej niż sądzimy.
5. Lustra odwracają strony - w ruchu prawostronnym w lustrze widzimy ruch lewostronny.
6. Nasze przepisy i stosowanie luster dotyczą dróg osiedlowych a NIE dróg z prędkościami 50 km/h i więcej !!!
7. Przy braku widoczności należy szukać pomocy innej osoby ........
8. Wiedza o kłamstwach pozwoli walczyć z zagrożeniami jakie niosą.

WOBEC POWYŻSZEGO PILNA I KONIECZNA WYDAJE SIĘ
ZAMIANA LUSTER WYPUKŁYCH NA LUSTRA PŁASKIE:
- zwłaszcza służących do oceny odległości i prędkości pojazdów na drogach z prędkościami pow. 30 km/h,
- zwłaszcza umieszczonych po drugiej stronie jezdni, czyli dalej niż 3 m od oka kierowcy.
Do takiej obserwacji potrzebne są lustra płaskie prostokątne o podstawowym wymiarze 600x800 i 800x1000 (mm).


LUSTERKA SAMOCHODOWE

Przykładowo prawidłowo wyregulowane lusterka zewnętrzne w samochodzie PUNTO GRANDE:
Dobrze wyregulowane lusterka winny obejmować maksymalnie możliwy obszar obserwacji
jednak z niewielką widocznością boku pojazdu jako punktu odniesienia.

lusterko lewe, lusterko praweWarto sprawdzić skalę zniekształceń w swoim samochodzie w poszczególnych lusterkach w stosunku do rzeczywistości.
Lepiej nie być niemiło zaskoczonym !
Tu lusterko lewe zmniejsza obraz rzeczywisty ok. 1,8 razy.
Tu lusterko prawe zmniejsza obraz rzeczywisty ok. 2,5 razy.
Czyli dają informację, że zbliżający się pojazd jest odpowiednio 1,8 razy lub 2,5 razy dalej niż wg normalnej widoczności.
lusterko lewe płaskie, lusterko prawe płaskie

Widok zbliżającego się pojazdu w lusterku lewym płaskim a oryginalnym samochodowym:


Lusterka potrafią zasłonić dziecko na przejściu. Pokazują obraz odwrócony w stosunku do rzeczywistego i pomniejszony w zależności od wypukłości.
Wielkość zmniejszania nie jest podawana - każdy kierowca musi to zuważyć, porównać w różnych lusterkach, które ma do dyspozycji i nauczyć się z nich prawidłowo korzystać.

lusterko i przejście, odwrocony obraz


UWAGI I WNIOSKI

1. LUSTERKA KŁAMIĄ.
2. Lusterka wypukłe zmniejszają wymiar rzeczywisty w skali, która nie jest podawana!
3. Czym większe pole możliwej obserwacji - tym zmniejszenie rzeczywistych wymiarów jest większe.
4. Obraz samochodu zmniejszony np. 3x niż w rzeczywistości, oznacza, że ten samochód jest 3x dalej niż sądzimy.
Pomyłka 300% w ocenie rzeczywistości to pewna kolizja lub wypadek.
5. Lusterka odwracają strony - w ruchu prawostronnym w lustrze widzimy ruch lewostronny.
6. Nasze przepisy i stosowanie luster drogowych dotyczą dróg osiedlowych a NIE dróg z prędkościami 50 km/h i więcej !!!
7. Przy braku widoczności należy szukać pomocy innej osoby ........
8. Wiedza o kłamstwach pozwoli walczyć z zagrożeniami jakie niosą.
Producenci pojazdów powinni zadbać o ten sam stopień pomniejszania we wszystkich lusterkach danego pojazdu.
Powinni wiedzieć, że lusterka płaskie umożliwiają prawidłową ocenę odległości i prędkości pojazdów w ruchu.
Wydaje mi się, że różne obrazy w poszczególnych lusterkach, tego samego pojazdu, w tej samej odległości za pojazdem, były już przyczyną niejednej kolizji lub wypadku.
Czym lusterko bardziej zbliżone do płaskiego - tym odwzorowanie rzeczywistości będzie lepsze.
Są produkowane samochody z lusterkami, w których część jest odwzorowaniem rzeczywistości 1 : 1 a tylko 15% jest wypukła.

KIEROWCA POTRZEBUJE DO OCENY ODLEGŁOŚCI I PRĘDKOŚCI INNYCH POJAZDÓW ODWZOROWANIA 1 : 1 !!!


UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.06.2024
WITAJ
3073049TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 25.06.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 65


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.