WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław Kwartnik
SKRZYŻOWANIE O RUCHU OKRĘŻNYM, MOŻLIWE KOLIZJE, PRZEPUSTOWOŚĆ
autor: inż.Stanisław Kwartnik


Rozważania dotyczą skrzyżowań o ruchu okrężnym oznaczonych znakiem C-12(ruch okrężny)
łącznie ze znakiem A-7(ustąp pierwszeństwa) zwanych potocznie "rondami".

Wg Słownika języka polskiego:
"https://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2515738">Rondo - to kolisty plac, od którego rozchodzą się promieniście ulice lub drogi;
też: skrzyżowanie dwóch lub więcej ulic, uformowane w kształcie placu z wyspą pośrodku oraz okalającą ją jezdnią
czyli pod tym słowem mieści się nieskończona ilość przeróżnego typu skrzyżowań, co jest też często przyczyną wielu nieporozumień.

Tu wyświetlam przyjazne reklamy z "Google AdSense" - dziękuję :)


Skrzyżowania o ruchu okrężnym przy zastosowaniu znaku A-7("ustąp pierwszeństwa") i znaku C-12 ("ruch okrężny")
są bezpiecznymi rozwiązaniami gdyż:
- zmuszają do zmniejszenia prędkości,
- ustępowanie pierwszeństwa stosuje się zawsze do jednej (dobrze i lepiej widocznej) - lewej strony,
- będąc w ruchu okrężnym posiada się pierwszeństwo w stosunku do pojazdów dojeżdżających,
- możliwe boczne kolizje pojazdów nie są tak niebezpieczne jak czołowo-boczne.

Z przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. :
“§ 36. 1. Znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.”

Wszystko to działa do określonej przepustowości.
Przy przekroczeniu nominalnej przepustowości skrzyżowanie z ruchem okrężnym staje się powodem tworzenia się zatoru,
którego prędkość narastania i możliwości opuszczenia można wyliczyć stosując kalkulator powstawania zatoru.
Strumień pojazdów na głównym kierunku jest przerywany przez każdy pojazd będący w ruchu okrężnym z innych kierunków.
Prędkość strumienia spada do prędkości pokonywania ronda.
Daje ruchowi lokalnemu tym samym szansę poruszania się ale równocześnie brak jest możliwości wyłączenia przyczyny tworzącego się zatoru.

Dla porównania:
Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną mogą zapewnić prędkości równe strumieniowi pojazdów dojeżdżających do skrzyżowania przez:
- dopasowanie ilości pasów ruchu prowadzonych przez skrzyżowanie do natężenia ruchu,
- zastosowanie pętli indukcyjnych lub kamer detekcyjnych, a tym samym sterowanie sygnalizacją wg natężenia ruchu.
Zmiana kierunku jazdy może być realizowana wielopoziomowo bez zmiany prędkości poruszania się.
Takie rozwiązania nie tworzą korków takich jak ronda.

Dodatkowo błędna organizacja wielopasmowych, małych rond na skrzyżowaniach dróg wielopasmowych sprowadza ruch np. z ośmiu pasów do jednego co może być przyczyną powstawania "gigantus korkus" !

Przedstawiam analizę możliwych kolizji na poszczególnych kierunkach jazdy na różnego typu skrzyżowaniach o ruchu okrężnym.
Analiza pozwala określić stopień bezpieczeństwa na danym skrzyżowaniu - tym samym pozwala znajdować rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo w tych miejscach.
Ta poprawa często wiązać się będzie z pogorszeniem przepustowości.

Maksymalna możliwa ilość punktów kolizyjnych występuje na zwykłym skrzyżowaniu - jest ich 36 i to przyjąłem jako 0% bezpieczeństwa.
Maksimum bezpieczeństwa osiągamy na skrzyżowaniach bezkolizyjnych - 0 pkt kolizji = 100 % bezpieczeństwa.


Lp SCHEMAT MOŻLIWYCH KIERUNKÓW RUCHU
I MOŻLIWYCH PUNKTÓW KOLIZJI NA RONDZIE
POZIOM BEZPIECZEŃSTWA
Punkty kolizji na rondzie
PRZEPUSTOWOŚĆ RONDA
1
0 %

MAKSIMUM = 36 pkt kolizji

Kolizje wg wyznaczonych
pasów ruchu = 4 pkt
Prędkość zależna od średnicy.
Przepustowość zależna od prędkości.
2 rondo jednopasmowe Rondo jednopasmowe

88 %

4 pkt kolizji

Kolizje wg wyznaczonych pasów ruchu = 4 pkt
3 Jazda w prawo poza skrzyżowaniem

33%

24 pkt

Kolizje wg wyznaczonych pasów ruchu = 4 pkt
4 niebezpieczne rondo
NIEBEZPIECZNE
SKRZYŻOWANIE

Ruch okrężny klasyczny wyznaczone 2 pasy ruchu
18 pkt

Kolizje wg pasów ruchu = 20 pkt
5 rondo dwupasmowe POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA:
1.STRZAŁKI KIERUNKOWE NA WJEŹDZIE
(przypominają o zakazie objeżdżania ronda prawym pasem).
2.BRAK WYZNACZONYCH PASÓW WEWNĄTRZ RONDA
(wyraża zakaz wyprzedzania pojazdów z prawej strony
i zakaz wjazdu na rondo przy zbliżaniu się pojazdów z lewej
obojętnie w jakiej pozycji i z jakim kierunkowskazem).
3.STOSOWANIE ZASADY O NIEUTRUDNIANIU RUCHU
(pojazdy jadące na wprost mogą równocześnie wjeżdżać, muszą
poruszać się obok siebie i razem wyjeżdżać bezkolizyjnymi torami).
4.STOSOWANIE PRZEPISU O PIERWSZEŃSTWIE POJADU
W RUCH OKRĘŻNYM PRZED WJEŻDŻAJĄCYMI
(powoduje brak kolizyjności wyjazdu z pasa wewnętrznego ronda).

55 %
6
33 %

Wyznaczenie pasów ruchu i opuszczanie
w prawo tylko z prawego pasa
24 pkt

Kolizje wg pasów ruchu = 12 pkt
7 turbina 50 %

Ruch okrężny turbinowy i wyznaczone pasy ruchu.
18 pktKolizje wg pasów ruchu = 10 pkt
Relatywnie lepsza przepustowość
na priorytetowym kierunku.
8 rondo
78 %

Wyznaczony jeden pas ruchu dojazdu,
wewnątrz i opuszczania skrzyżowania
8 pkt

Kolizje wg pasów ruchu = 4 pkt
9 rondo
83 %

Trzy drogi dolotowe
6 pkt

Kolizje wg pasów ruchu = 3 pkt
10 rondo
100 %

Sygnalizacja fazowa
0 pkt
25 %
11 rondo
100 %

Sygnalizacja dla poszczególnych kierunków ruchu
z fazami wewnątrz skrzyżowania
0 pkt
WNIOSKI:


I. Skrzyżowania o ruchu okrężnym spełniają swoją rolę na drogach jednojezdniowych jednopasowych (poz. 2, 8, 9).
Nie będą przyczyną zatoru do przepustowości ogólnej ok. 1200 pojazdów na godzinę (20km/h, 10m odstęp, 5m długość pojazdów) czyli przy 4-wlotach i częściowej kolizyjności czyli do ok. 400 pojazdów na godzinę na każdym wlocie.

rondo korek  JAK NIE BLOKOWAĆ SKRZYŻOWAŃ O RUCHU OKRĘŻNYM ?

II. Przy większej ilości pasów ruchu konieczne jest stosowanie rozbudowanej sygnalizacji świetlnej, która z kolei mocno ogranicza przepustowość skrzyżowania.
Natomiast wyłączenie sygnalizacji lub jej brak tworzy natychmiast powyżej 16 punktów kolizyjnych.

III. Sposoby modernizacji skrzyżowań celem poprawy bezpieczeństwa i przepustowości:
1. Eliminacja ilości pojazdów wjeżdżających poprzez ograniczenie wlotów na korzyść wylotów.
2. Organizowanie ruchu w prawo poza skrzyżowaniem.
3. Wyznaczanie pasów ruchu do poszczególnych kierunków pozwala na zwiększanie przepustowości, płynności i bezpieczeństwa na głównym kierunku (ronda turbinowe, kierunkowe).
4. Stosowanie sygnalizacji kierunkowej na poszczególnych pasach ruchu lub sygnalizacji fazowej czyni skrzyżowanie bezkolizyjne jednak z poważnym ograniczeniem przepustowości.
5. Zastosowanie systemów automatycznego sterowania sygnalizacją (pętle indukcyjne) pozwala maksymalnie wykorzystywać możliwości ruchu w zależności od jego natężenia.
6. Tylko budowa tuneli lub estakad dla głównych kierunków ruchu nad skrzyżowaniami czyni ruch bezkolizyjny z pełnym wykorzystaniem przepustowości.
7. Budowa wielopoziomowych węzłów drogowych typu WA, WB, WC (patrz).

Jak poprawiać bezpieczeństwo na skrzyżowaniach dróg

Istota bezpieczeństwa na skrzyżowaniach skanalizowanych


CIEKAWE: w Niemczech nie stosuje się pasów ruchu na obwiedni ronda (znika problem zmiany pasa ruchu?!), nie wykonuje się rond poza obszarem zabudowanym, nie wykonuje się rond wielopasowych z uwagi na ich wysokie niebezpieczeństwo: Możliwe skrzyżowania o ruchu okrężnym są jasno określone, wszystkie są jednopasowe lub ostatnio wprowadzane - turbinowe: Ronda w Niemczech

UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (8.10.2021) gry, kalkulatory, animacje w plikach swf można odtwarzać na komputerach w przeglądarce Microsoft Edge, Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021.
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
1.12.2022
WITAJTEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 14.12.2022
godz.15.00
Hyundai i20
info:661 682 405Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA, ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania
Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2022 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.