WIRTUALNA NAUKA JAZDY

& Road Safety autor: inż.Stanisław KwartnikPRZEPIS CZY BEZPIECZEŃSTWO autor inż.Stanisław Kwartnik - 01.12.2014


Przepisy ruchu drogowego zawarte w Prawie o ruchu drogowym określają wzajemne sposoby zachowań uczestników ruchu drogowego w różnych sytuacjach.
Nie wszystko jednak jest dokładnie sprecyzowane.
Przyczyna naturalna - nie ma możliwości zdefiniowania wszystkich możliwych zagrożeń i w związku z nimi dokładnych instrukcji postępowania.
W takich sytuacjach, ale też w sytuacjach niepewnych powinniśmy się kierować podstawowym artykułem

art.3 Prawa o ruchu drogowym - tu cytat:


"Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.
3. Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu."

I.OSTROŻNOŚĆ

Zauważmy, że każda osoba będąca na drodze (jezdnia, chodnik, pobocze) jest zobowiązana do zachowania ostrożności.
Tak więc dotyczy to uczestników ruchu drogowego: kierowców, pieszych, rowerzystów tj osób posiadających uprawnienia, przeszkolonych i tych bez jakiejkolwiek wiedzy o ruchu drogowym. Dotyczy to również osób nie będących uczestnikami ruchu drogowego.

II. SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ

W przypadkach określonych w przepisach, każda osoba jest zobowiązana zachować szczególną ostrożność czyli być przygotowana na nietypowy, nienormalny rozwój sytuacji.
Na takie typowe zagrożenie każda osoba winna być przygotowana, poruszać się z prędkością umożliwiającą panowanie nad sobą, czy też prowadzonym pojazdem...
Czyli w tych przypadkach nie może byś zaskoczona nieprzepisowym zachowaniem.
Przykładowo:
1. Na skrzyżowaniu:
- nie zaskoczy nas pojazd nieustępujący pierwszeństwa przejazdu;
- nie zaskoczy nas rowerzysta lub inny pojazd wyprzedzający z lewej, z prawej strony;
- nie zaskoczy nas pojazd pozostający w miejscu kolizyjnym...
2. Na przejściu:
- nie zaskoczy nas gwałtownie hamujący pojazd z zachęcaniem pieszego do wejścia pod inne pojazdy;
- nie zaskoczy nas pojazd wyprzedzający bezpośrednio przed przejściem jak i na przejściu;
- nie zaskoczy nas pieszy wchodzący wprost pod jadący samochód...

III. UNIKANIE WSZELKIEGO DZIAŁANIA NIEBEZPIECZNEGO,

- które w danej sytuacji mogą być przyczyną powstania zagrożenia w ruchu;
- które w danej sytuacji mogą zakłócać istniejący porządek ruchu;
- które w danej sytuacji mogą utrudnić ruch drogowy;
- które w danej sytuacji mogą zakłócić spokój lub porządek publiczny;
- które w danej sytuacji mogą narazić kogokolwiek na szkodę ...
 Z tego wynika nadrzędny obowiązek, o ile to tylko możliwe, wybierania bezkolizyjnych torów ruchu.
ruch bezkolizyjny
Istota ruchu bezkolizyjnego

IV. OBOWIĄZEK PODEJMOWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ RATUNKOWYCH,

(nie można tego zaniechać! ):
- gdy w danej sytuacji powstaje zagrożenie w ruchu;
- gdy w danej sytuacji może być zakłócony istniejący porządek ruchu;
- gdy w danej sytuacji może być utrudnienie w ruchu drogowym;
- gdy w danej sytuacji może być zakłócony spokój lub porządek publiczny;
- gdy w danej sytuacji może powstać narażenie kogokolwiek na szkodę...

V. OBOWIĄZKI TE (unikanie i podejmowanie działań) DOTYCZĄ RÓWNIEŻ INNYCH OSÓB W POBLIŻU DROGI,

jeśli jej zachowanie mogłoby doprowadzić do w/w sytuacji.

VI. OBOWIĄZEK OSTRZEGANIA I USUNIĘCIA ZAGROŻENIA

Jeżeli uczestnik ruchu lub inna osoba spowodowała jednak zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest obowiązana przedsięwziąć niezbędne środki w celu niezwłocznego usunięcia zagrożenia, a gdyby nie mogła tego uczynić, powinna o zagrożeniu uprzedzić innych uczestników ruchu.
Naturalnym, logicznym i prawidłowym zachowaniem się każdego człowieka widzącego niebezpieczeństwo jest ostrzeganie o nim innych.

Ostrzeganie można realizować przykładowo:
- światłami awaryjnymi lub pulsującym światłem STOP-u swojego pojazdu, w przypadkach konieczności nagłego zatrzymania,
- sygnałem świetlnym ostrzegawczym - błysk drogowych,
- wielokrotną zmianą świateł mijania na drogowe lub pozycyjne,
- sygnałem dźwiękowym ciągłym - jako karambol we mgle ...PRIORYTET: CZŁOWIEK, BEZPIECZEŃSTWO, PRZEPIS


Są w ruchu drogowym sytuacje, które wymagają podjęcia decyzji:
który przepis złamać aby uratować sytuację?

Moim zdaniem w sytuacjach zagrożenia ważniejszy jest człowiek i jego bezpieczeństwo
niż ścisłe wykonywanie przepisów z narażeniem bezpieczeństwa człowieka.Przykładowe obserwowane wybory:
1. Droga krajowa bez miejsca dla rowerzysty - kolumna pojazdów za i przed - chcąc go wyprzedzić po spełnieniu pozostałych warunków:
widoczności, różnicy prędkości, stanu nawierzchni, przepisów i wolnego pasa ruchu z przeciwnej strony
- większość kierowców wyprzedza rowerzystę w odstępie minimalnym jednego metra naruszając nawet linię podwójną ciągłą.(ważniejszy człowiek)
2. Gęsty ruch na drodze krajowej w obszarze zabudowanym - wszyscy momentami przekraczają prędkość i jadą np. 60 km/h - większość kierowców dostosowuje się do tego, gdyż to stwarza mniejsze zagrożenie niż kurczowe trzymanie się przepisu z zagrożeniami przy wyprzedzaniu.
3. Gęsty ruch na wielu pasach ruchu - przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych bez sygnalizacji
- większość nie podejmuje działań, przy możliwych niezgodnych zachowaniach innych uczestników ruchu drogowego;
- natomiast chętnie, zgodnie z wszystkimi, współpracują dla bezpieczeństwa pieszego - ta zgodna współpraca jest podstawą bezpieczeństwa.
4. Na skrzyżowaniu - rozpoczęta procedura umożliwiania wyjazdu pojazdu z podporządkowanej - jak ważne jest wtedy zauważenie sytuacji i współdziałanie.
5. Na skrzyżowaniu - rozpoczęta procedura jazdy torem bezkolizyjnym - jak ważne jest wtedy zauważenie sytuacji i dostosowanie się.
6. Na skrzyżowaniu - rozpoczęta procedura jazdy torem kolizyjnym - jak ważne jest wtedy zauważenie sytuacji i dostosowanie się.
7. ...
UWAGA: Skróty myślowe, zestawienia, własne analizy nie są podstawą rozstrzygnięć prawnych!
Podstawą są Dzienniki Ustaw, Rozporządzenia Rady Ministrów i inne akty prawne.
Wszystkie przedstawiane na stronach aplikacje, kalkulatory, animacje są mojego pomysłu i wykonania - podlegają ochronie praw autorskich.
Można wykorzystać je tylko do użytku osobistego - w pozostałych przypadkach proszę o kontakt - patrz: oferta.
Wymagają ciągłego doskonalenia ale ...
Animacje, gry, kalkulatory wykonałem w technologii Flash (grafika wektorowa - pliki swf).
Z końcem 2020 roku zablokowano zawartość flash w większości przeglądarek.
Aktualnie (28.05.2023) polecam przeglądarkę Microsoft Edge.
EDGE odtworzy gry, kalkulatory, animacje w plikach swf, treści na stronach mogą być systemowo czytane, a wyszukiwarka BING umożliwi wyszukiwania materiału na moich stronach i w sieci Web.
Można również korzystać z przeglądarki Firefox z bezpłatnym rozszerzeniem "Flash Player 2021".
Część prac przerobiłem na inne formaty. Wszystkiego się nie da, z różnych powodów - przepraszam, jeśli czegoś nie da się uruchomić.
Trwa przebudowa stron - przepraszam za niedogodności i mimo trudności - zapraszam :)Aktualizacja:
7.06.2024
WITAJ
3073033TEORIA w tydzień
OSK Jaworski Marcin
Kalwaria Zebrzydowska
ul. Krakowska 1
Start: 25.06.2024
godz. 15.00
Hyundai i20
info:661 682 405
Numer PKK online


SPRAWDŹ CZAS REAKCJI

Czas reakcji,refleks

BEZPIECZNY ODSTĘP

Bezpieczny odstęp, czas reakcji, refleks

DROGA HAMOWANIA,
ZATRZYMANIA

droga zatrzymania,droga hamowania,droga reakcji

DROGA WYPRZEDZANIA

droga wyprzedzania, czas wyprzedzania


Odwiedzin dzisiaj: 49


Mój kanał i filmy na YouTube
Niezależny audyt systemu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRD) w Polsce.
Valid CSS! * strona główna * mapa serwisu * Polityka prywatności * Kontakt

Copyright © 2001 - 2024 inż.Stanisław Kwartnik - Wszelkie prawa zastrzeżone.